Overslaan en naar de inhoud gaan
staatje
Illustratie Economisch Bureau ING

Vervoer over water groeit het hardst

Het vervoer over water groeit dit jaar het hardst binnen de transportsector, ten opzichte van een jaar waarin door langdurig laagwater over de rivieren minder vervoerd kon worden. Het economisch bureau van ING-bank verwacht een stijging van 2,5 procent, zo blijkt uit de nieuwe vooruitzichten transport en logistiek.

Logistieke dienstverleners en de wegtransporteurs volgen met 2 procent. Logistieke dienstverleners profiteren daarbij van groeiende e-commerce en de behoefte aan opslagcapaciteit. De luchtvaart blijft met de groeibeperking op Schiphol achter met 0,5 procent, net als het spoorvervoer dat vorig jaar nog profiteerde van de laagwaterperikelen.

De binnenvaart heeft met de langste droogteperiode in decennia (van juli tot december) een onstuimig jaar achter de rug. Door de forse toeslagen maakte de omzet een sprong van 13 procent, ondanks dat er over het hele jaar gezien 4 procent minder vervoerd werd. Hierdoor kwam de omzet van de Nederlandse binnenvaart na 10 jaar terug op het niveau van 2008 en werd 2018 voor binnenvaartbedrijven het beste jaar sinds lange tijd.

Begin 2019 is er nog inhaalvraag geweest en zijn de tarieven bij ruimer vaarwater afgebouwd. Hierdoor zal de omzet dit jaar een daling laten zien en zullen bedrijven het weer met minder marge moeten doen.

Groei vlakt af

Na een bovengemiddeld sterke fase moet de hele transport- en logistieksector het doen met minder groei. In het eerste kwartaal was er nog extra dienstverlening en omzetgroei door voorraadopbouw in aanloop naar de brexit. Vooral internationaal wordt de vertraging met de stagnerende wereldhandel en trager groeiende Duitse economie voelbaar. Nationaal blijft de groei van het vrachtvolume het meest overeind met dank aan de bouwsector.

Na twee jaar van flink bovengemiddelde groei voor de Nederlandse transport- en logistieksector in het algemeen zakt de volumegroei dit jaar terug van 3 naar 2 procent. Dit is vooral te wijten aan de internationale economische vertraging en een haperende wereldhandel. De omzet groeit daarbij weliswaar gemiddeld met 4 procent, maar dat is niet voldoende om de toenemende kosten door onder meer hogere lonen volledig te compenseren.

 

leaderboard