Overslaan en naar de inhoud gaan
eefde
De oude sluis van Eefde is dit jaar voor groot onderhoud onderhanden genomen, maar vele andere projecten staan nog op de rol. Archieffoto Rijkswaterstaat
Begrotingsdebat voor ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verladers wijzen op achterstallig onderhoud infrastructuur en verduurzaming in logistiek

Verladersorganisatie evofenedex dringt er bij de Tweede Kamer op aan allereerst de infrastructuur op orde te brengen, door het wegwerken van onderhoudsachterstanden.

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag meldt de ondernemersvereniging tevens kansen te zien om de logistieke keten efficiënter en duurzamer te maken. Dit zou kunnen door de uitrol van zero-emissie stadslogistiek, aantrekkelijker spoorgoederenvervoer en een mondiale heffing op CO₂ voor de zeevaart.

Evofenedex noemt de extra investering van 2 miljard euro in infrastructuur en het investeringsfonds van 20 miljard euro voor verduurzaming en innovatie goede maatregelen: "Deze helpen om handel te stimuleren en daarbij de kwaliteit van het logistiek systeem te borgen. Bij het wegwerken van de onderhoudsachterstanden is het van belang dat de minister ‘de regie pakt’ en samen met Rijkswaterstaat tot een heldere uitvoeringsagenda komt, zodat handels- en productiebedrijven zich kunnen voorbereiden op eventuele stremmingen."

Stadslogistiek

Ondernemers die afhankelijk zijn van stadslogistiek willen daarnaast graag stappen maken richting zero-emissie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan schone lucht en leefbaarheid in de steden. Het kabinet heeft hier eerder al subsidies voor aangekondigd. Alleen is nog onduidelijk hoe deze worden ingezet. "Het is belangrijk dat hier snel duidelijkheid over komt zodat ondernemers kunnen gaan investeren. Daarnaast is een verdere uitrol van laadinfrastructuur ook van groot belang."

Tot slot pleit evofenedex ervoor om spoedig te komen tot een mondiale CO₂-heffing voor zeeschepen. Een dergelijke heffing is alleen effectief als hier internationaal afspraken over worden gemaakt. Er moet daarom duidelijkheid komen of en hoe Nederland internationaal optrekt om te komen tot een dergelijk systeem dat er voor zal zorgen dat investeringen in duurzame schepen sneller van de grond komen.

leaderboard

SPECIAL

Visserij