Overslaan en naar de inhoud gaan
Verkiezingscampagne is voor de ASV al begonnen
De schippersbond bepleit opnieuw het behoud van een gevarieerde vloot. Archieffoto

Verkiezingscampagne is voor de ASV al begonnen

Ruim een jaar voor de reguliere verkiezingen van de Tweede Kamer op 17 maart 2021 bestookt schippersbond ASV de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen met binnenvaarttips voor hun nieuwe verkiezingsprogramma’s. Daartoe heeft de Algemeene Schippers Vereeniging het pamflet ‘De vaarweg als uitweg!’ ontwikkeld en een brief geschreven, met daarin een aantal actuele binnenvaartkwesties.

“Als behalve minister Van Nieuwenhuizen ook de Europese commissaris Frans Timmermans uitspreekt dat er veel meer over water vervoerd dient te worden, dan zal daar actief beleid op gezet moeten worden”, luidt de ASV-brief aan alle Kamerleden. “Men zal niet alleen dat vervoer over water moeten behouden, maar bovendien moeten stimuleren. In uw verkiezingsprogramma verdient de binnenvaart dan ook een belangrijke plek”.

Informatiepamflet ‘De vaarweg als uitweg!’ heeft als ondertitel: ‘Duurzaam transport voor later, kies dan nu voor vervoer over water’. De aan alle Kamerleden verstuurde brief biedt een samenvatting van urgente binnenvaartzaken. Dat betreft allereerst de vaarwegen. Uit de brief: “Nederland is gefixeerd op het beschermen tegen (te) hoog water, maar inmiddels wordt de bevaarbaarheid van de vaarwegen bedreigd door te vaak te laag water. Er moet langjarig beleid komen om de vaarwegen in de toekomst bevaarbaar te houden”.

Vaarwegenbudget

Ook zou de verdeelsleutel voor de financiering van infrastructuur drastisch op de schop moeten. Van het vervoersbudget gaat namelijk maar 7 procent naar het water. Uit de ASV-brief: “En dat terwijl 35 procent van het vervoer over water gaat. Rekening houdend met jarenlang achterstallig onderhoud zou het budget voor de vaarwegen aanzienlijk verhoogd dienen te worden”.

En over het behoud van de diversiteit van de vloot: “Als we de haarvaten van de vaarwegen willen blijven benutten en bij laag water willen kunnen blijven vervoeren, blijven kleinere schepen noodzakelijk. Nieuwbouw blijkt onvoldoende mogelijk”. Het gebrek aan goede ligplaatsen wordt als ‘extreem urgent’ probleem aangekaart.

Over de stimulering van de binnenvaart: “De gevolgen van bedienen (van bruggen) op afstand zouden geëvalueerd dienen te worden, spitssluitingen/spertijden blijken zo goed als zinloos wat betreft vervoer over de weg en schadelijk voor de binnenvaart, dus zouden afgeschaft dienen te worden”.

Boete-stokpaardje

Het boete-stokpaardje: “Het aantal handhavende instanties (tien) in de binnenvaart is extreem hoog, net als de pakkans (diverse malen per jaar) ten opzichte van vervoer over de weg (eens per 100 jaar) of spoor”. De binnenvaart zou een matiging vooraf in het boetebeleid terug moeten zien, zodat er ‘een redelijkheid’ ontstaat tussen de boete en het behaalde economische voordeel of het veroorzaakte gevaar.

Betreffende de vergroening: “Het ‘labelingssysteem’ is een ingewikkeld systeem wat onnodig veel tijd en geld kost en op dat moment nog helemaal niets oplevert aan vergroening. Stimuleren door zaken mogelijk te maken en verstrekken van subsidies (zie de omringende landen) is heel wat kansrijker. Dwing schippers niet langer tot investeren in zaken die ons en het milieu niet verder helpen”.

En tot slot de herhaalde roep om meer transparantie op de vrachtenmarkt: “De schippers voelen de komende recessie nu alweer aan den lijve: weinig werk en lage tarieven hebben al geleid tot het uit de markt nemen van schepen. Wij blijven vragen om een meer transparante markt, zodat de onderhandelingspositie van de schipper beter wordt”.

leaderboard