Overslaan en naar de inhoud gaan
hijs
Een hijsklus op het water blijft altijd extra opletten, hoe groot de drijvende bok ook is.
Nieuwe Coöperatie Nautische Beroepsbeoefenaars (CNAB) aan de slag

Verkeersleiders op de vaarweg houden het veilig, ook voor de binnenvaartschipper

 

Tijd is geld, zeker in de binnenvaart. En stil moeten liggen omdat er aan de kunstwerken of aan de vaarweg zelf gewerkt wordt, is nooit fijn. Toch is het van belang om dat af en toe wel te doen, zeker als het dan de mensen ter plaatse in de gelegenheid stelt om hun werk te doen.

 

De scheepvaartbegeleiders zorgen dat dit gebeurt, een taak die met  de jaren niet altijd even gemakkelijk is. Sinds begin dit jaar heeft dan ook een aantal zelfstandige mobiele scheepvaartverkeersbegeleiders de handen ineen geslagen en een coöperatie opgericht om beter aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.

 

Verkeersbegeleiders op de vaarweg hebben in principe dezelfde taak als degenen die op het asfalt werken en snelwegen afzetten met rode kruizen. Wanneer er gewerkt wordt aan bruggen of sluizen, zorgen zij ervoor dat dit veilig kan verlopen en leiden zij het scheepvaartverkeer in goede banen, of dat nu in havens, op rivieren of bij sluizen en bruggen is.

De leden van de Coöperatie Nautische Beroepsbeoefenaars (CNAB) gaan voor gedeelde waarden op het gebied van kwaliteit en continuïteit. De leden van de coöperatie hebben vaak jarenlang op een verkeerscentrale gewerkt en de meesten hebben jarenlange ervaring als vaarwegbegeleider. Men is lid als zelfstandig ondernemer.

 

Lasser in een bakje

Cees Barth, een van de bestuursleden van de coöperatie, legt uit:  “Je ligt niet zomaar bij objecten. Soms worden er heel grote stukken gehesen waar ruimte voor nodig  is. Soms ook hangt er een lasser in een bakje, net tien centimeter boven het water. Als een schip dan te hard voorbij vaart, staat die tot zijn knieën in het water, met apparatuur en al. Het is dan aan ons om een schipper te overtuigen toch met gepaste snelheid te varen.”

 

De situatie kan ook zo zijn, dat de vaarweg tijdelijk beperkt is en er gevaar kan ontstaan omdat er niet genoeg ruimte is. De scheepvaartbegeleiders informeren dan de vaarweggebruikers en schippers die op basis daarvan hun vaart en koers kunnen afstemmen, zodat zo vlot mogelijk doorgevaren kan worden op een veilige manier.

stuurhut 

Soms gaat dat gemakkelijker dan anders. “De scheepvaart staat bol van ervaring, van de gewoontes. Dat  is een stukje cultuur in de sector. Anderen hebben een bepaalde  nonchalance, gaan ervanuit dat het zo'n vaart niet loopt, maar  helaas: soms loopt het dus wel  zo'n vaart.  Alles kan, en dat is fijn, maar soms kan iets niet en wordt ook gezegd dat het niet kan. Dat is waar een gemiddelde schipper wel  gevoelig voor is.”

Het ligt ook lang niet alleen aan schippers zelf en verreweg de meesten weten hoe het werkt, benadrukt Cees. “Er is ook een groep mensen die noodgedwongen aan de eisen van de maatschappij, aan de reders, moet voldoen. De maatschappij wil altijd alles snel  en vlug, en dat kan niet altijd. Soms levert dat dikke discussies op, het blijft een spanningsveld.”

 

Vakmensen 

De scheepvaartbegeleiders gaan die discussies niet uit de weg. “Heel veel schippers zijn fantastische vakmensen, die heel  goed in zicht hebben wat hun schip doet en kan  doen en heel veel ervaring hebben. Dat geldt voor ons als scheepvaartbegeleiders ook. Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering, om de kwaliteit van de scheepvaartbegeleiders te verbeteren, dat is in sommige gevallen ook hard nodig. Maar de mensen die als verkeerbegeleider werken, zijn bevoegd, weten wat ze doen. De meesten hebben zelf jarenlang ervaring."

"Als je op een verkeerscentrale werkt, heb je altijd te maken met procedures, dan is het belang van duidelijk praten, goed en ondubbelzinnig communiceren duidelijk. We denken dat dat ook hard nodig is. Er is altijd ruimte om verkeerd begrepen te worden, dat moet voorkomen  worden. Dat is een uitdaging, ook voor doorgewinterde schippers en verkeersleiders.  Het is belangrijk dat de kwaliteit van het werk goed is. Het maakt niet uit welke partij er aan het werk is: we werken allemaal  aan één doel:  de vaarweg veilig en beschikbaar houden voor iedereen.”

 

brugg

Vaarwegbeheer en -beveiliging

 

De taken rondom beheer en beveiliging van de waterweg kunnen worden gedaan door mensen van Rijkswaterstaat in de welbekende vaartuigen, maar worden ook regelmatig uitgevoerd door particuliere en commerciële ondernemers of organisaties, ingehuurd door Rijkswaterstaat of andere opdrachtgevers zoals aannemers, het Hoogheemraadschap, de spoorbeheerders of de kunstwerkbeheerders.

Wie de taak voor zijn rekening kan nemen, wordt bepaald  door middel van aanbesteding bij de  projecten waar de werkzaamheden voor worden verricht. Het kan dus zo zijn dat er geen schepen van Rijkswaterstaat liggen om de boel te controleren en in de goede richting te sturen, maar ook schepen bemand door leden van de coöperatie.

 

Dat er dan andere schepen liggen, wil niet zeggen dat de aanwijzingen vanuit die schepen niet opgevolgd hoeven te worden, benadrukt men: “De schepen van Rijkswaterstaat of van havenbedrijven kent iedereen, maar ook de schepen die misschien niet direct herkend worden, zijn er voor een reden. Verkeersbegeleiders hebben exclusieve bevoegdheden gekregen om het vaarverkeer te regelen en te zorgen voor een veilige vaarweg. Ook de verkeersbegeleiders van buiten Rijkswaterstaat zijn bevoegd en benoemd op hun post. Dat kan best ver gaan, ook zover dat wij scheepvaartverkeer of een project kunnen stoppen als dat nodig is. En ook ingehuurde schepen en hun mensen hebben autoriteit, kennis, ervaring en bevoegdheid, ook die zijn gekwalificeerd om het werk te doen. Ook op ons mag je best vertrouwen.”

leaderboard