Overslaan en naar de inhoud gaan
Vergiftigde schippersvrouw uit ziekenhuis’
Hulpdiensten en de inspectie doen begin december metingen op het ms Fox, nadat de bemanning en een hondje zwaar vergiftigd van boord waren gehaald. Archieffoto

‘Vergiftigde schippersvrouw uit ziekenhuis’

De eind vorig jaar door het ladinggas fosfine ernstig vergiftigde schippersvrouw is voldoende hersteld om uit het ziekenhuis te worden ontslagen. Dat meldt schippersbond ASV, die zich enorm boos maakt over het bij de lading aanwezige rattengif, dat de hele bemanning in acuut levensgevaar bracht - terwijl die van niets wist.

Na het laden van sunpellets (veevoerbrokken) in Amsterdam werd er in het scheepsruim 15 ppm fosfine (rattengif) gemeten bij een lading, waar dit maar 0,2 ppm had mogen zijn. Dat gevaar was bij de schipper onbekend. Het echtpaar De Waardt werd met ernstige hartklachten bij Vreeswijk van boord van hun ms Fox gehaald.

De ASV meldt: “Het relatief goede nieuws is dat het echtpaar langzaam maar zeker aan de beterende hand is, en er zelfs sprake is van het naar huis keren van mevrouw De Waardt - nadat haar man al eerder uit het ziekenhuis ontslagen was. Echter moet hierbij aangetekend worden dat de tijd moet uitwijzen hoeveel restschade (aan organen en zenuwstelsel) men overhoudt aan het gebeuren. Het feit dat ook nu nog (meting 2 januari 2020) een te hoge waarde in de roef en lading van het schip gemeten wordt, spreekt boekdelen over de ernst van de zaak”.

We wachten dan ook ongeduldig de uitkomsten van het onderzoek door de Inspectie SZW hieromtrent af waaruit zou moeten blijken wat er fout gegaan is en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Dat heeft de hoogste prioriteit.

Schijnveiligheid

De ASV heeft verder vernomen dat er voorstellen liggen om toxiciteitsmeters aan boord verplicht te stellen. De schippersbond: “Daarin schuilt het grote gevaar van schijnveiligheid (wat meet je en meet je wel goed?) en het gevaar van verplaatsen van verantwoordelijkheid (wie is dan schuldig als het fout gaat?).  Schoenmaker blijf bij je leest, is het devies van de ASV. De schipper moet veilig en goed goederen vervoeren over water, de verlader moet zorgdragen voor veilig te vervoeren goederen en kan/ moet daarvoor experts inhuren die een juist protocol op een juiste wijze uitvoeren”.

Wat de ASV betreft, zou het 'Plan van Aanpak voor het afhandelen van ladingen in zeeschepen die in het buitenland behandeld zijn met ontsmettingsmiddelen' (daterend van 23 oktober 2018) tegen het licht gehouden moeten worden.

Gewaarschuwd

Uit de ASV-verklaring: “Als we Hoofdstuk 6 bekijken, wat specifiek over fosfine gaat, dan zien we nergens dat binnenvaartschippers geïnformeerd worden over de toxiciteit van hun lading. Het lijkt ons echter niet meer dan redelijk dat ook de schipper van een binnenvaartschip een gasmeetcertificaat ontvangt, nadat er metingen worden gedaan op het binnenvaartschip. Dan zou zo’n verhoogde concentratie geconstateerd moeten zijn en is de bemanning in ieder geval gewaarschuwd en denkt niet als eerste aan een buikgriep of koolmonoxidevergiftiging".

En tot slot: "Wel zien we in Hoofdstuk 8 dat die schipper verplichtingen en verantwoordelijkheden heeft, als men lading met te hoge gifwaarde in het schip heeft overgeslagen. Verplichtingen die volgens ons wellicht helemaal niet bij die binnenvaartschipper zouden moeten liggen".

leaderboard