Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijnbrug
De nu nog smalle provinciale Rijnbrug. Foto provincie Utrecht

Verbreding Rijnbrug bij Rhenen voor onbepaalde tijd uitgesteld

De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen/Kesteren is voor onbepaalde tijd vertraagd. Dat meldt de provincie Utrecht.

Vanwege nieuwe uitspraken door de Raad van State in het stikstofvraagstuk is er extra tijd nodig om te komen tot een goede en zorgvuldige onderbouwing van de stikstofuitstoot na uitvoering van de verbreding. Deze onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een vergunning voor de Wet natuurbescherming.

Ook andere infraprojecten met een stikstofneerslag tot minimaal 5 kilometer in Nederland hebben te maken met eenzelfde vertraging, omdat wetgeving, beleid en jurisprudentie over stikstof voortdurend in ontwikkeling zijn en de voorgeschreven rekenmethode ter discussie staat. Duur van de vertraging is afhankelijk van de verschillende bestuurlijke trajecten die lopen om tot ‘gedragen oplossingen’ te komen.

Groen licht

Het project Rijnbrug heeft in het verleden al het groene licht gekregen van Provinciale Staten van Utrecht (eind 2018). Ook de provincie Gelderland heeft ingestemd omdat het ook Gelders grondgebied betreft.

Om de verbreding juridisch en planologisch mogelijk te maken, moet voor het project alsnog een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) worden opgesteld. Daarvoor zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van lucht, stikstof, geluid, waterhuishouding, natuur, cultuurhistorie en archeologie. Deze onderzoeken dienen ook als basis voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen.

leaderboard