Overslaan en naar de inhoud gaan
Overslag in Amsterdam
Archieffoto Port of Amsterdam

Tien miljoen extra voor maritieme sector in Kop van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat de komende jaren extra investeren in onder meer de maritieme sector. Dat is onderdeel van de regiodeal die de regio Kop van Noord-Holland met het Rijk heeft gesloten. Daarvoor is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. De zogeheten Regio Deal richt zich op de versterking van kennis en talent, maritieme innovatie en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie.

De komende jaren wordt er meer geïnvesteerd in opleidingsmogelijkheden, maritieme innovatie en waterstofeconomie. Rijk en regio willen hiermee mensen stimuleren om in de technische en maritieme sector in de regio aan de slag te gaan en hier een opleiding voor te volgen. Er wordt ook geïnvesteerd in innovaties, zoals de ontwikkeling van maritieme drones. Daarnaast zet de regiodeal in op een toekomstbestendige positie van de Kop van Noord-Holland bij de energietransitie. Onder andere door (versnelde) uitvoering van (innovatieve) projecten die bijdragen aan de waterstofeconomie, zoals de mogelijke productie van blauwe waterstof.

Kees Visser, wethouder gemeente Den Helder: “We willen dat meer mensen kiezen voor vooral de technische en maritieme sector. Daar is grote vraag naar in de regio. Om dat te bereiken investeren we in kennis, waterstofeconomie, werkgelegenheid én innovaties. Zo bouwen we verder aan een toekomstbestendige regio waar mensen graag willen leren, werken en wonen”.

De Kop van Noord-Holland is op een aantal punten kwetsbaar zoals door verwachte krimp van de bevolking. En ook door een eenzijdige economie die zich vooral richt op de publieke sector, maritieme bedrijvigheid en toerisme. Bovendien kent de regio een grote opgave op het gebied van energievoorziening, nu en in de toekomst.

De regiodeal is een partnerschap tussen rijk en regio: beiden dragen hieraan elk 5 miljoen euro bij. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, gaat de regio van start met de uitvoering. In totaal zijn er in heel Nederland het afgelopen jaar veertien regiodeals gesloten om de regio’s te versterken: 28 in de gehele kabinetsperiode tot nu toe.

leaderboard