Overslaan en naar de inhoud gaan
stand
Het aanbrengen van de trekduwstang voor de bediening van de sluisdeuren. Foto Thea van den Heuvel /Rijkswaterstaat

Stremming sluis Hagestein voorbij

Sluis Hagestein is weer in gebruik na renovatiewerkzaamheden. Sinds gisterenochtend 6.00 uur kan de scheepvaart weer gebruik maken van de sluis.

Deze werkzaamheden aan de sluis omvatten onder meer het vervangen van de elektrotechnische installaties, het vervangen van de bewegingswerken van de sluisdeuren, betonreparaties en het geschikt maken van de sluis voor centrale bediening.

Het renovatieproject is veel breder en omvat de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen daarvan betreft de sluizen. Dit betekent dat de sluizen van Driel, Amerongen en Hagestein om de beurt gerenoveerd worden. Sluis Amerongen is in het voorjaar 2018 gerenoveerd, sluis Hagestein onlangs. 

De laatste sluis die gerenoveerd zal worden, is sluis Driel. Sluis Driel is in dit kader gestremd van woensdag 20 februari tot en met woensdag 8 mei 2019. Het scheepvaartverkeer vaart dan om via de Waal.

Stuwensemble

Met de renovatie van sluis Hagestein, zijn de renovatiewerkzaamheden nu ongeveer halverwege. De komende periode gaan we verder met de renovatie van sluis Driel, het vervangen van drie vizierschuiven in de stuwen (twee in Hagestein, een in Driel) en het schilderen van het tweede deel van stuw Amerongen en stuw Driel. Ook zal het komende jaar overgegaan worden naar centrale bediening van de drie sluizen en stuwen – het zogeheten stuwenensemble - vanuit de nieuwe bediencentrale in Amerongen. 

De totale renovatie van de drie stuwcomplexen bestaat uit het vervangen van technische installaties en beweegbare delen van stuwen en sluizen, het repareren van de betonconstructies in sluizen en stuwen, en het schilderen van de complexen. Ook heeft Rijkswaterstaat een centraal bedieningsgebouw in Amerongen gerealiseerd. Vanuit dit gebouw worden de drie stuwcomplexen op termijn centraal bediend. 

‘Kraan van Nederland’

Met het stuwcomplex van Driel – ook wel de ‘kraan van Nederland’ genoemd - regelt Rijkswaterstaat de afvoer van rivierwater over de Nederrijn en Lek en de IJssel en voorziet zo het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland, van voldoende water. De stuwcomplexen van Driel, Amerongen en Hagestein zorgen samen ook voor voldoende waterpeil op de IJssel, Nederrijn en Lek en daarmee voor een vlotte en veilige scheepvaart.

Om de Nederrijn en Lek beter bevaarbaar te maken, is er in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een grootscheepse Rijnkanalisatie uitgevoerd. Deze maatregelen droegen ook bij aan een goede (drink)watervoorziening in Midden- en Noord-Nederland. Binnen een tijdbestek van tien jaar zijn de drie stuwcomplexen in gebruik genomen: Hagestein in 1960, Amerongen in 1965 en Driel in 1970.

leaderboard