Overslaan en naar de inhoud gaan
Twentekanalen

Start aanbesteding informatieplatform Blauwe Golf

De provincie Overijssel maakt een informatieplatform waarmee schippers kunnen zien hoe lang hun reis over de Twentse kanalen gaat duren. Ook komt er een soort marktplaats waarmee schippers die met een leeg schip heen- of terugvaren, kunnen zien of ze vracht van een ander bedrijf mee kunnen nemen. Voor de ontwikkeling van de ‘ICT oplossing informatieplatform Blauwe Golf Twentekanalen’ is de provincie Overijssel een Europese aanbesteding gestart. Deze is gepubliceerd op Negometrix. Geïnteresseerde bedrijven kunnen tot 15 november 2018 een offerte indienen.

 

Op de Twentse kanalen wordt het steeds drukker. In de kanalen zitten sluizen en dat maakt – in combinatie met de toegenomen drukte – dat de vaartijd voor schippers moeilijk in te schatten is. Om de concurrentiepositie van de scheepvaart ten opzichte van vrachtverkeer over de weg te versterken, werkt de provincie Overijssel aan een grootschalig informatieplatform met de functies reistijdvoorspelling en marktplaats. Ook andere functies zoals informatie over de milieu-impact van vervoer over water versus vervoer over weg worden toegevoegd aan het platform.

 

Van marktconsultatie naar aanbesteding

Om te komen tot een platform dat goed werkt en aansluit bij de vraag van de transportsector, heeft de provincie Overijssel een marktconsultatie gedaan. ICT-experts is gevraagd om mee te denken over de juiste vorm en proces om te komen tot een platform. Uit de marktconsultatie bleek dat de beoogde oplossing nog niet voorhanden is. Wel bleek dat meerdere partijen een goede deeloplossing hebben. Provincie Overijssel verwacht daarom dat de uitvraag kan rekenen op warme belangstelling van partijen die een platform willen ontwikkelen en van partijen die dit in een samenwerkingsverband willen doen.

 

Innovatie

De Blauwe Golf is een innovatief product dat het beter benutten van de Twentekanalen en een efficiëntere inzet van de scheepvaart mogelijk maken. De provincie Overijssel wil innovaties stimuleren en bedrijven met elkaar verbinden voor meer innovatieve oplossingen. Ook vanuit Brussel is er belangstelling voor het project, gezien de subsidie die er voor het project is verleend vanuit het Europese CEF-programma.

 

 

leaderboard