Overslaan en naar de inhoud gaan
vervoer enorme sluisdeur in haven van Zeebrugge
In 2018 werd de eerste sluisdeur, ter grootte van een kwart voetbalveld, uit de deurkamers van de sluis getild. Archieffoto Patrick Vanhopplinus

Spectaculair vervoer enorme sluisdeur in haven van Zeebrugge

Voor de tweede keer in twee jaar wordt volgende week maandag (25 mei) in de haven van Zeebrugge een sluisdeur van de Pierre Vandammesluis losgemaakt en vervolgens uit het water getild om via een drijvende bok vervoerd te worden naar de achterhaven voor renovatie. Het gaat om een spectaculaire operatie, want de sluisdeur weegt ruim 2500 ton en is even groot als een kwart voetbalveld (60 m x 10 m x 24 m). De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, reageert opgetogen: “Het is fantastisch dat deze werken ondanks de coronacrisis geen vertraging hebben opgelopen en dat de operatie maandag kan plaatsvinden.”

JAN SCHILS

De tijdelijke verhuizing van de sluisdeur maakt deel uit van de grootscheepse renovatie van de Pierre Vandammesluis, de cruciale toegang tot de achterhaven van Zeebrugge. De totale renovatie van het sluizencomplex kost 120 miljoen euro. De Pierre Vandammesluis dateert van 1984 en bestaat uit twee sluishoofden met elk twee roldeuren en twee beweegbare bruggen. De meest zeewaartse sluisdeur werd in 2018 uit de deurkamers getild (foto) en in 2019 teruggeplaatst na renovatie in de achterhaven. Nu is de meest landwaartse deur dus aan de beurt.

Na zes weken van voorbereidingen om de sluisdeur te kunnen optillen, zal het hijsschip ‘Gulliver’ de deur uit haar positie hijsen. De ‘Gulliver’ is een drijvende bok die een gewicht van meer dan 3.300 ton kan tillen. De hele operatie omvat verschillende deelactiviteiten en werd minutieus gepland en voorbereid. Deze werken start om 3 uur ’s nachts en nemen naar schatting 19 uur in beslag. Er zijn in verband met de coronacrisis strikte veiligheidsmaatregelen genomen met speciale aandacht voor de regels rond social distancing. Het scheepvaartverkeer door de sluis zal op 25 mei gestremd zijn van 3.30 tot 15.30 uur. Tijdens de operatie is er ook geen wegverkeer mogelijk over de bruggen 1 en 2 van het bovenhoofd (kant achterhaven). Alle doorgaand verkeer verloopt via de zeewaartse bruggen. Om veiligheidsredenen zijn er geen toeschouwers toegelaten op het sluisplateau en de bruggen. De werfzone aan beide zijden van de landwaartse bruggen wordt afgesloten met hekken om kijklustigen op veilige afstand te houden.

Aan land

De sluisdeur wordt aan de ICO-terminal in de achterhaven aan land gebracht en met modulaire trailers (SPMT) naar de werklocatie vervoerd voor een grondige renovatie. Er wordt een stelling rond de deur geplaatst om oesters en slib te verwijderen. De aannemer zal verschillende mechanische onderdelen vervangen en nieuwe technieken installeren zoals een compressor en agitatieschroeven. Daarnaast zullen er aanpassingen aan de staalstructuur gebeuren zoals de plaatsing van vier extra vlinderkleppen. De deur wordt daarna opnieuw geschilderd om ze te beschermen tegen corrosie. Na de renovatiewerken wordt de sluisdeur in 2021 opnieuw teruggevaren en in de deurkamer geplaatst. Tijdens de hele renovatieperiode van deze sluisdeur kan de Vandammesluis normaal blijven functioneren met de drie andere sluisdeuren.

 

De haven van Zeebrugge is weliswaar kleiner dan die van Antwerpen en Gent maar is toch een belangrijk maritieme kruispunt én een motor van de Vlaamse economie. Jaarlijks meren in  Zeebrugge ongeveer 8.000 zeeschepen aan. De haven is goed voor circa 10.000 banen. De laatste weken heeft de haven economisch flink te leiden gehad van het coronavirus. Zo is het autovervoer er nagenoeg geheel ingestort.

leaderboard