Overslaan en naar de inhoud gaan
Integro Maritiem Olievervuiling
Foto's Integro Maritiem

Scheepvaartverkeer kanaal Brussel-Charleroi nog steeds gestremd

Ondanks de toezegging van de Waalse overheid, dat de olievervuiling op het kanaal Brussel – Charleroi in Clabecq (Klabbeek) tegen 6 april zou zijn opgeruimd en het kanaal dan weer geopend zou zijn voor de scheepvaart, is daarvan opnieuw geen sprake. Daarom ligt het scheepvaartverkeer op deze drukke vaarroute nog steeds stil.  

JAN SCHILS

En niemand, noch bij genoemde overheid, noch bij de civiele bescherming, die betrokken is bij de schoonmaakoperatie, kan zeggen hoe lang dat nog zal duren. Volgens een woordvoerder van het Waalse ministerie van mobiliteit zou het opruimen van de dikke olie ten laatste afgelopen weekend zijn voltooid. Eerder was een vroegere datum genoemd.

Kritiek
Intussen zwelt de kritiek op de Waalse overheid, maar ook op Vlaamse Waterweg NV wegens een totaal gebrek aan informatie over de schoonmaakoperatie aan. De Vlaamse Waterweg is ook bij het beheer van het kanaal betrokken, maar volgens omwonenden ligt de plaats van de vervuiling op Waals grondgebied en “hebben de Vlamingen daar niets te zoeken”.

Gezonken binnenvaartschip
Aanvankelijk werd verondersteld dat de vervuiling van het kanaalwater het gevolg was van het zinken van een binnenschip op drie kilometer stroomopwaarts, voorbij de sluis van Lembeek op het grondgebied van de gemeente Clabecq.

De Waalse overheid liet in eerste instantie 150 kubieke meter aan vervuilende vloeistoffen oppompen. Ze denkt dat de verontreiniging afkomstig is van het metaalbedrijf NLMK. Dit bedrijf ontkende dat en verwees meteen naar het binnenschip, dat een paar dagen eerder stroomopwaarts van de fabriek was gezonken met scheepsbrandstof aan boord. Dit verhaal klopt niet. Er is daar wel een woonboot gezonken, maar die kan niet verantwoordelijk zijn voor de vervuiling, zo is inmiddels gebleken.

spits
De eerder gezonken woonboot, een spits.

Onderzoek
Ter plaatse valt te horen dat de opruimactie zeer amateuristisch wordt uitgevoerd. Soms wordt ze ook langere periodes onderbroken. Onder meer in de sluis van Ittre moest veel vuil worden opgeruimd. Inmiddels is er een onderzoek bezig naar de oorsprong van de vervuiling en de verantwoordelijken daarvoor. Van Waalse zijde wordt volgehouden dat metaalbedrijf NLMK de oorzaak is van de vervuiling “door het lozen van koolwaterstoffen in het kanaal”. Het bedrijf noemt dat onzin en heeft dezer dagen zelfs geweigerd de politie tot de fabriek toe te laten.

leaderboard