Overslaan en naar de inhoud gaan
waal
Zomers laagwater op de Waal - slagader van de West-Europese economie. Archieffoto beeldbank RWS

Scheepvaartondernemers roepen kabinet op nú te investeren in vaarwegen

Binnenvaartondernemers, verladers en waterbouwers roepen de regering gezamenlijk op om fors te investeren in de Nederlandse vaarwegen, nu er vanuit het derde corona steun- en herstelpakket twee miljard euro naar voren wordt gehaald voor infrastructuur. De sector maakt zich zorgen over de staat van de vaarweginfrastructuur, met name de bevaarbaarheid van de Waal en vindt dat de problemen versneld moeten worden aangepakt.

De ondernemers, verenigd in de brancheverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Evofendex en de Vereniging van Waterbouwers, zijn overigens blij dat het Rijk investeert in infrastructuur en willen de voordelen van vervoer over water nog eens extra benadrukken.

 

Rivier de Waal is een slagader van de Nederlandse en West-Europese economie. Jaarlijks vinden meer dan een miljoen containers en 130 miljoen ton bulklading hun weg via de Waal en Rijn naar hun eindbestemming. De Waalcorridor voldoet echter niet meer aan de internationaal vastgestelde normen voor bevaarbaarheid. Verzanding en erosie veroorzaken een grillige bodemstructuur en leiden ertoe dat schepen minder lading kunnen meenemen, doordat de diepgang van de vaarweg afneemt. De bevaarbaarheid van de Waal en de bodemproblematiek wordt door de sector gezien als het grootste knelpunt in het Nederlandse vaarwegennetwerk.

Achterstallig onderhoud

Daarnaast zijn onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud voor de binnenvaart dagelijkse realiteit. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal storingen op het hoofdvaarwegennet ernstig toegenomen. Bepaalde sluiscomplexen zijn geregeld lange tijd slechts voor 50 procent van de capaciteit beschikbaar. Met name het vervoer over de Maascorridor ondervindt ernstige hinder door stremmingen bij sluizen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2019 geld vrij gemaakt om de grootste problemen aan te pakken. Het werk stagneert echter bij de aanbesteding en aan de uitvoeringskant. Er is op het water nog nauwelijks verbetering waarneembaar. De brancheorganisaties roepen op te investeren in extra mankracht, om in de aanbesteding en uitvoering infrastructurele werken niet te laten stagneren.

Capaciteit bij sluizen

De vraag naar vervoer over het water zal de komende jaren op diverse trajecten toenemen, zo is de verwachting. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Seine-Scheldeverbinding en de toenemende containerisatie. In de Zeeuwse delta zijn op de aanlooproute naar de Schelde capaciteitsknelpunten bij de Kreekrak-, Volkerak- en Krammersluizen. Uitbreiding van de schutcapaciteit is hier hard nodig om optimaal te profiteren van de kansen die deze nieuwe corridor biedt.

Op de Maas is bij Grave eveneens een extra sluiskolk nodig. De Maas is een gestuwde rivier met een stabiele diepgang, deze zal bij laag water steeds vaker gebruikt worden als alternatief voor de Waal. Sluis Grave is het enige punt op de route tussen de Maasvlakte en Maastricht waar maar één sluiskolk aanwezig is. Die situatie is kwetsbaar en kan bij storing de hele corridor blokkeren. Daarnaast is de capaciteit van de sluis maar zeer beperkt en daardoor is Grave een ernstig knelpunt op de Maasroute.

‘Voorsprong continueren’

Wil Nederland zijn krachtige positie in de logistiek behouden, is investeren in de ‘natte’ infrastructuur van cruciaal belang. Het terugdringen van storingen, tijdig onderhoud, duurzaam rivierbeheer en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn kernopgaven van de overheid en kunnen niet langer worden uitgesteld. Met het derde corona steun- en herstelpakket is het nu mogelijk om die achterstand in te lopen en de Nederlandse economie een werkgelegenheidsimpuls te geven, zo stellen de samenwerkende organisaties.

leaderboard