Overslaan en naar de inhoud gaan
ort
NMT-voorzitter Bas Ort: "Bij veel bedrijven bleven de prijsniveaus onder druk staan".
Jaarcijfers van Netherlands Maritime Technology (NMT)

Scheepsbouw: ‘kleine stap vooruit’ in 2018

De ruim 100 Nederlandse scheepswerven en 800 maritieme toeleveranciers hebben in 2018 een lichte omzetstijging meegemaakt. De totaalomzet van de maritiem-technologische sector nam toe met circa 400 miljoen euro ten opzichte van 2017, naar 7,3 miljard euro. Deze cijfers zijn bekendgemaakt door branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT).

“Helaas betekent een stijging van de omzet niet altijd winst: bij veel bedrijven bleven de prijsniveaus onder druk staan”, vertelde Bas Ort, voorzitter van de maritieme brancheorganisatie op een netwerkbijeenkomst bij Veth Propulsion in Papendrecht. De totale werkgelegenheid bedroeg 29.072 fte, een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2017.

Ort: "In 2018 zijn in Nederland weer veel orders aangenomen en schepen afgebouwd. De focus ligt op complexe en innovatieve schepen en de diversiteit is enorm. Onze zeescheepsbouwers hebben het wel behoorlijk lastig gehad in 2018. Het getuigt van doorzettingsvermogen dat ze, ondanks de uitdagingen, blijven vernieuwen en orders voor nieuwe scheepstypen binnenhalen. Gelukkig laten deelsectoren, zoals de superjachtbouw, een stabiel beeld zien. Een belangrijke aanjagersrol wordt op deze manier ingevuld".

Toeleveranciers

Hij vervolgt: "In Nederland zagen we in 2018 kleine verbeteringen ten opzichte van 2017, zowel voor de Nederlandse werven als de toeleveranciers. Gelukkig kunnen we 2018 daarom betitelen als ‘Een kleine stap vooruit’. Een kleine progressie, die de sector zeker niet is komen aanvliegen. We zijn creatiever dan ooit. Ons innovatievermogen en strategische kennis moeten bovendien voor Nederland behouden blijven. Daarvoor is een doorslaggevende rol van het Nederlandse bedrijfsleven bij de vervangingsprogramma’s van de Koninklijke Marine ook noodzakelijk".

NMT hoopt dat de sector na de ‘kleine stap’ in 2018, de komende jaren een grote stap vooruit kan maken. Ort: “Zo moet maritieme regelgeving een prikkel zijn voor het stimuleren van innovaties, maar ook snel kunnen worden aangepast aan ontwikkelingen. Een gelijk speelveld, zowel mondiaal als binnen Europa, is één van de belangrijkste en ook meest complexe zaken waar we ons dagelijks hard voor maken. Door wisselend beleid van verschillende landen is er sprake van hardnekkige marktverstoringen in de scheepsbouw".

De cijfers van 2018 laten zien dat het herstel van de orderintake in de Nederlandse zeescheepsnieuwbouw nog niet heeft doorgezet. In 2018 ontvingen de werven in deze categorie bouwopdrachten voor 39 schepen (2017: 56). De daling in het aantal orders is voornamelijk te wijten aan de afname van het aantal nieuw bestelde sleep- en werkboten.

Binnenvaart

In de categorie binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen zijn juist ‘buitengewoon goede’ zaken gedaan in 2018. Ook steeg de orderintake van luxe riviercruiseschepen flink ten opzichte van 2017. Daarnaast werd er veel onderhoud gepleegd. Hellingen en dokken waren steeds goed bezet. In 2018 ontvingen de werven in deze categorie bouwopdrachten voor 185 schepen (2017: 198). Er werden 183 schepen opgeleverd (2017: 155). Waar het aantal nieuwe opdrachten licht is gedaald, laat het aantal opleveringen een mooie plus zien. Het orderboek is stabiel gebleven met 143 schepen in portefeuille eind 2018 (2017: 146).

leaderboard