Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenspraak leidt tot nieuwe inzichten en plannen voor Surinamekade en Sumatrakade

Havenbedrijf Amsterdam, Gemeente Amsterdam en Actiecomité ‘Stop Industrialisatie Oostelijk Havengebied’ hebben maandag 28 november, na intensief met elkaar in overleg te zijn geweest in een zogenoemd Trioloog-overleg, een overeenkomst ondertekend met afspraken over het gebruik van het water ten noorden van de Surinamekade en Sumatrakade. Er komen geen binnenvaartschepen langer dan 110 meter direct aan de kades te liggen, maar er komen verderop in het water palen voor het afmeren voor duwbakken.

Eind vorig jaar ontstond grote onrust onder de bewoners van de Surinamekade over de aanleg van drie steigers bedoeld voor grote binnenvaartschepen. Havenbedrijf Amsterdam had een vergunning gekregen van stadsdeel Oost voor de aanleg. De komst van grote schepen zou volgens de bewoners een aanzienlijke impact hebben op het gebied, waardoor de balans tussen wonen en haven in ernstige mate zou worden verstoord. Door gemeente, Havenbedrijf Amsterdam en bewoners (vertegenwoordigd door het actiecomité ‘Stop Industrialisatie Oostelijk Havengebied’) is besloten om gezamenlijk en in consensus te zoeken naar een constructieve oplossing voor het ontstane probleem in een door de partijen zogenoemd Trioloog-overleg. Sinds mei zijn de partijen verschillende keren bijeengekomen. Het resultaat is een overeenkomst waarin de afspraken over het alternatief zijn vastgelegd.

Op hoofdlijnen bestaat de overeengekomen oplossing uit de volgende punten:

- De steigers voor het afmeren van grote binnenvaartschepen aan de Suriname- en Sumatrakade komen te vervallen.
- In plaats daarvan komen maximaal drie palensets voor het afmeren van duwbakken, op zo’n 300 meter uit de kade. De palensets worden naargelang de behoefte geplaatst en zullen maximaal 24 vaste wachtplaatsen hebben.
- De huidige afmeermogelijkheden aan de kades zelf blijven behouden voor schepen tot 110 meter lengte.
- Het bestemmingsplan dat de vergunningverlening voor de steigers mogelijk maakt, wordt gewijzigd volgens de nieuwe afspraken.
- Het havenbedrijf, de bewoners en de gemeente hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het monitoren van het daadwerkelijke gebruik van het Oostelijk Havengebied, zowel door binnenvaartschepen als door duwbakken en ander nautisch verkeer.
- De partijen komen periodiek bijeen om de monitorgegevens te bespreken en eventuele vervolgacties in werking te zetten.

leaderboard