Overslaan en naar de inhoud gaan
Richtlijnen Vaarwegen uitgebreid naar de rivieren
Ook de rivieren worden nu uniform onderhouden.

Richtlijnen Vaarwegen uitgebreid naar de Nederlandse rivieren

De landelijke Richtlijnen Vaarwegen zijn sinds vandaag uitgebreid met regels voor de rivieren. Door alle vaarroutes volgens dezelfde richtlijnen aan te leggen, weet de gebruiker van deze vaarwegen waar hij of zij aan toe is. Die voorspelbaarheid moet een beter en veiliger vaarwegennetwerk opleveren.

In de steeds aangepaste richtlijnen staat onder meer hoe sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden ontworpen, onderhouden en ook bediend. De nieuwste editie is 31 juli 2020 van kracht geworden. De eerste versie van de richtlijnen verscheen in 1996. Sindsdien zijn deze regelmatig herzien. De laatste actualisatie, waarbij de Richtlijnen Vaarwegen is uitgebreid met de rivieren, is op 25 juni 2020 vastgesteld.

Richtlijnen essentieel

“Als wij ergens een nieuwe sluis of brug bouwen of een vaarweg aanleggen, pakken we deze richtlijnen erbij”, vertelt Otto Koedijk, senior adviseur bij Rijkswaterstaat. “Er is vijf jaar onderzoek gedaan door MARIN en Deltares om onze richtlijnen uit te kunnen breiden met de rivieren. Alle overige nieuwe ontwikkelingen verzamelen we en we stemmen de concept-richtlijnen extern af met provinciale vaarwegbeheerders, havenautoriteiten, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Waterrecreatie Nederland en het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)”.

Uitgebreid met rivieren

Tot nu toe waren de richtlijnen met name bedoeld voor vaarwegen met weinig stroming. In de nieuwe richtlijnen zijn ook de rivieren, waar het water sneller stroomt, toegevoegd. Koedijk: “Daar moet je rekening houden met bijvoorbeeld grotere pad-breedtes van schepen (breedte van de weg die een schip door het water aflegt) en afstanden tussen een wachtplaats en een brug. Alle relevante aspecten zijn nader onderzocht en hebben geleid tot deze nieuwe richtlijnen”.

leaderboard