Overslaan en naar de inhoud gaan
Paddepoelsterbrug
De vaarweg is ter plaatse eens zo breed geworden, waardoor schepen elkaar zelfs weer kunnen passeren. Foto Rijkswaterstaat

Restanten Paddepoelsterbrug verwijderd

Alle restanten van de voormalige Paddepoelsterbrug bij Groningen zijn de afgelopen weken in opdracht van Rijkswaterstaat verwijderd en afgevoerd. De destijds spontaan sluitende draaibrug op de hoofdvaarroute Lemmer – Delfzijl is in september 2018 aangevaren door een binnenschip, waarna het brugdek werd verwijderd.

Met het verdwijnen van de brug zijn delen van de landhoofden en de afmeervoorzieningen overbodig geworden. De voorbije twee weken zijn de onderdelen die nog in de vaarweg aanwezig waren, daar weggehaald. Daarbij is geconstateerd dat er aan de noordzijde van het oude landhoofd grond uitspoelde. Om verdere schade te voorkomen is er een damwand aangebracht, waarna de oever netjes is afgewerkt.

Verdubbeld

De breedte van het kanaal bij de voormalige brug is nu bijna verdubbeld. Hierdoor kunnen schepen veilig doorvaren, zonder op elkaar te hoeven wachten. De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie. De vaste gebruikers van de Paddepoelsterbrug moeten nu iets verder (om-)rijden.

leaderboard