Overslaan en naar de inhoud gaan
Waterstofleidingen
Archieffoto North Sea Port

Regionaal waterstofnetwerk voor Zeeland

Gasunie en North Sea Port gaan een regionaal transportnetwerk voor waterstof in Zeeland ontwikkelen. Daarvoor is onlangs een overeenkomst ondertekend. Het Hydrogen Delta Network zal toegankelijk zijn voor alle bedrijven die waterstof op schaal willen vermarkten.

De bedoeling is dat het regionale netwerk in Zeeland uiteindelijk aansluiting vindt bij de waterstofinfrastructuur van de rest van Nederland en België.

Waterstof is volgens onder andere North Sea Port een essentieel onderdeel van de energiemix van de toekomst. Voor Zeeland is waterstof niet nieuw: momenteel is het Zeeuwse industriële cluster, met 520.000 ton per jaar, goed voor 35 procent van de vraag naar waterstof in Nederland.

Elektrolyse en import van waterstof
Voor een regionale infrastructuur voor waterstof moet de markt zich ontwikkelen en zijn ook aanvullende activiteiten noodzakelijk. Zo wordt gewerkt aan elektrolyse, waarbij met duurzaam opgewekte elektriciteit CO₂-vrije waterstof wordt gemaakt. 
In Zeeland zijn inmiddels al meerdere elektrolyseprojecten aangekondigd waarbij deze zogeheten ‘groene’ waterstof zal worden gemaakt uit duurzame elektriciteit, met name uit wind. Naast de ontwikkeling rondom grootschalige elektrolyse biedt de regio ook goede kansen voor import van waterstof via locaties in het havengebied van North Sea Port.

Industrie en Kanaalzone Terneuzen-Gent
De ontwikkelingen in vraag en aanbod van waterstof in Zeeland concentreren zich bij de industrie in Vlissingen, voor wat het grootste deel van het aanbod betreft, en in de Kanaalzone Terneuzen-Gent, waar de belangrijkste afnemers zitten.

Verbinding zoeken
De komende periode wordt gekeken naar de beste manier om Vlissingen en Terneuzen met elkaar te verbinden. De regio biedt kansen voor het hergebruik van bestaande aardgasleidingen, maar ook het kruisen van de Westerschelde is een optie.
Gelijktijdig met de ontwikkeling van het Zeeuwse waterstofnetwerk ontwikkelt North Sea Port samen met gastransportbedrijf Fluxys en ArcelorMittal een vergelijkbaar regionaal netwerk in België. Eind 2025 zal de waterstofinfrastructuur in de deltaregio gereed zijn.

Naar verwachting wordt het Zeeuwse netwerk in 2027 verbonden met de landelijke waterstofinfrastructuur die Gasunie in Nederland zal ontwikkelen. Dit zal niet alleen de Nederlandse industriële clusters met elkaar verbinden, maar ook verbindingen hebben met de waterstofopslag in Noord-Nederland, Duitsland en andere delen van België.

Interesses in kaart brengen
Hydrogen Delta Network NL zal gaan peilen wat de specifieke activiteiten, wensen en eisen voor de gewenste hoeveelheid waterstof zijn in de Zeeuwse regio, zodat bepaald kan worden wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Naar verwachting wordt begin 2022 de route voor het regionale waterstofnetwerk bepaald. Eind 2022 moeten vervolgens de noodzakelijke investeringsbesluiten genomen worden.

leaderboard