Overslaan en naar de inhoud gaan
amertak
De invaart vanaf de Amer. Foto Wikipedia

Willekeurige stremmingen Amertak wekken ergernis bij ASV

Schippersbond ASV maakt zich boos over de schijnbaar willekeurige stremming van de Amertak in Noord-Brabant vanwege hoge waterstanden. Ook zou ergens sprake zijn van een ongewenste kwel. Sinds vrijdag 16 juli 18.00 uur is de vaarweg gestremd op last van Rijkswaterstaat.

UPDATE: Na herstel van een steenbestorting door een kraanschip is de scheepvaart op 20 juli hervat, zij het met een snelheidsbeperking. 

De ASV schrijft in een verklaring over de raadselachtige stremming: “Tenminste… voor alle schepen, behalve voor containerschepen! Een lege spits mocht er niet door, want schepen zouden de oevers beschadigen. Maar een containerschip van 110 meter werd ongehinderd doorgelaten. Bij navraag door de ASV werd gezegd dat iedereen die vaart in overtreding is en een boete kan verwachten, maar wij horen heel andere verhalen van de schippers.

Tegen diverse schippers is gezegd dat dit een besluit ‘van hogerhand’ zou zijn gekomen, maar wie dat is, is onbekend. Waar alle schepen te horen krijgen dat ze moeten blijven liggen is er tegen containerschepen gezegd dat men kan doorvaren ‘want er wordt niet gehandhaafd’. Alle schepen - behalve de containerschepen - worden actief benaderd en gemaand vooral niet de Amertak in te varen.

Waterpeil

Een schip (geen containerschip) schut zaterdag 17 juli toch af en moet beneden de sluis blijven liggen. De dagen erna varen de containerschepen gewoon door. En het vreemde is: het waterpeil staat helemaal niet hoog. En als dat wel zo zou zijn, dan laat je juist niet die containerschepen varen en veel eerder een spits. Ondertussen jakkert Rijkswaterstaat zelf lustig met 12 km per uur door de Amertak. Die zijn kennelijk niet zo bezorgd om aan te richten schade.

Rijkswaterstaat is in het weekend nog eens alle schepen afgegaan die beneden de sluis lagen met de boodschap dat men absoluut moet blijven liggen. Maandag varen er weer gewoon containerschepen de Amertak in: daartegen wordt niets gezegd. We horen de reden van de stremming zou zijn dat er sprake zou zijn dat door het hoge water kwelwater onder de dijken zou komen en dat het zou gaan om weggespoelde steenbestorting op het traject.

Sluis Oosterhout

Op maandag 19 juli wordt sluis Oosterhout gestremd. Tot nader bericht. Op dat moment zijn de Marksluis en sluis 2 al vanaf vrijdag 17 juli 18.00 uur gestremd en al die tijd staat het water niet hoger. Waarom is er gestremd?

Tenslotte is pas op maandag 19 juli ’s middags het water iets hoger: 1,50m. Dat is echt niet hoog als we weten (en Rijkswaterstaat weet dat natuurlijk ook) dat dit in het najaar gemakkelijk 1,80m kan zijn - dat is niets bijzonders. Vanwaar die paniek en vanwaar dan alleen voor alles en iedereen behalve voor containerschepen?

Ernstig is ook dat de stremming helemaal nergens staat aangegeven, anders dan op Teletekst, terwijl post Dordrecht bijvoorbeeld de schippers nooit heeft gewaarschuwd. En waar moeten de schepen daar blijven, er zijn geen afmeermogelijkheden voor de Amertak. In ieder geval is er tot maandagmiddag gewoon gevaren van en naar de containerterminals. Dit is allemaal terug te zien op AIS.

Onrust

Al met al is er ontzettend veel onrust ontstaan bij de schippers in de binnenvaart. Niemand kan ons meer vertellen dat dit een vergissing is. Dit is daarvoor veel te lang doorgegaan. Pas maandag eind van de middag lijkt Rijkswaterstaat doordrongen van het feit dat dit niet geaccepteerd wordt en lijkt nu de vaarweg voor alle schepen gesloten te zijn.

Wij vragen ons af: wat is er in Nederland aan de hand? Welke rol spelen de containerterminals en Rijkwaterstaat hierin? Wie is die ‘hogerhand’ toch?” 

leaderboard