Overslaan en naar de inhoud gaan
vloot
De noodlijdende vloot lag vorig jaar ook even letterlijk voor Pampus. Foto Routard bleu

Provincies bekostigen onderzoek naar toekomstbestendige bruine vloot

De provincies Flevoland, Friesland en Overijssel willen de kosten op zich nemen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een investeringsfonds voor de bruine vloot. Dat is op donderdag 4 maart bekendgemaakt op een symposium over de toekomst van de nu werkeloze chartervloot.

Scheepseigenaren hebben steeds meer moeite om reguliere banken bereid te vinden in de broodnodige investeringen die nodig zijn om de schepen varend te houden. Met een eigen investeringsfonds zou dit marktfalen bij de banken kunnen worden ondervangen. Het onderzoek moet de haalbaarheid van zo’n fonds aantonen.

Sinds de bankencrisis in 2008 zijn de reguliere banken steeds terughoudender met het verstrekken van financiering voor investeringen in de traditionele schepen. Dat terwijl er juist nu een grote behoefte is om te investeren in het toekomstbestendig maken van de vloot. Zo zijn investeringen nodig om milieumaatregelen te nemen, zoals schonere motoren. Ook vraagt de toeristische markt om vernieuwing, moeten er maatregelen genomen worden in het kader van coronabestrijding en de anderhalve meter samenleving. Verder moet er worden geïnvesteerd in onderhoud en levensverlenging van de schepen.

Financiers  

Een onderzoek moet aantonen of het mogelijk is om met externe financiers een fonds op te richten, waar scheepseigenaren wel geld kunnen lenen voor de genoemde maatregelen. De provincies Flevoland, Friesland en Overijssel – waar veel van de schepen een ligplaats hebben – zijn bereid de kosten van het onderzoek voor hun rekening te nemen. Het gaat om 30.000 euro, verdeeld over de drie provincies.

Wethouder Esther Heutink het symposium dat door de vereniging van Zuiderzeegemeenten, de vereniging van Waddenzeegemeenten en branchevereniging BBZ was georganiseerd. Als gastvrouw ontving zij demissionair Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en gaf de aftrap voor de presentatie van verschillende initiatieven die de positie van de bruine vloot moet versterken.

Werelderfgoed

Gedeputeerde Eddy van Hijum lanceerde de gedachte om de vloot op de UNESCO wereld-erfgoedlijst te zetten. “We hebben iets bijzonder hier in Nederland en daar moet meer aandacht voor komen. Erkenning van de vloot kan bescherming opleveren, maar ook de commerciële positie van de schippers verstevigen. Dat zal nodig zijn als we de vloot willen behouden en beter willen beschermen in een snel veranderende wereld.”

leaderboard