Overslaan en naar de inhoud gaan

Project Co2Vadem+ van start

Binnenvaartschepen worden ‘high tech’ dataverzamelaars. Ze gaan tijdens de vaart real time data verzamelen. Op die manier worden het brandstofverbruik en voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten in beeld gebracht. Zo kan de binnenvaart nog nauwkeuriger inschatten hoeveel lading kan worden meegenomen. Dit levert de binnenvaart een efficiënter gebruik van schepen op en zorgt voor minder CO2-uitstoot, een belangrijke doelstelling van de Green Deal. Daarnaast verzamelen de schepen gegevens over de bodem, waterstand en stroming. Dit kan gebruikt worden bij zowel het onderhoud van de vaarwegen als het watermanagement. Het project Co2Vadem+ gaat nu van start dankzij financiering via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de binnenvaart zelf.

Een totale financiering van 1,2 miljoen euro is nu rond. De binnenvaartsector draagt daarin zelf ruim 600.000 euro bij aan CoVadem. Met deze investering kan de ontwikkeling van diensten op basis van coöperatieve data structureel worden opgevolgd.

Aandacht voor opschaling

Op dit moment doen er zo’n 50 schepen mee in de pilot. Er zijn meer schepen nodig om de te ontwikkelen producten continu te voeden met data. De kosten van het project kunnen uiteindelijk worden terugverdiend wanneer er zo’n 250 schepen meedoen. En dat is de ambitie. Een initiatief dat door de markt zelf gedragen wordt door meerwaarde te leveren aan de gebruikers. Om dat te realiseren is een aanvullende bijdrage vanuit de rijksoverheid nodig. De politiek heeft deze behoefte ook waargenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van I en M is een amendement ingediend om de opschaling naar 250 schepen gefinancierd te krijgen. Bovendien profiteert dan ook de overheid door kostenbesparing vanwege effectiever onderhoud van de vaarwegen.

Win-win

Maar niet alleen de binnenvaart profiteert. Voor het op peil houden van de vaarwegen is informatie over de bodemontwikkeling heel belangrijk. De volledig anonieme gegevens uit Co2Vadem+ kunnen in combinatie met riviermodellen de rivierbeheerders en baggeraars helpen bij het op voorhand bepalen van de plekken waar gebaggerd moet worden. Zo kunnen er kosten worden bespaard en kan beheer slimmer worden aanbesteed.

Consortium

Het Co2Vadem+ project is een coproductie van Deltares en MARIN en omvat naast de vaste partners Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart ook de partijen Danser Group, NPRC, Heuvelman Groep, Shipping Factory, ThyssenKrupp Veerhaven, BLN Schuttevaer, TU Delft en Rijkswaterstaat.

Het project Co2Vadem+ is onderdeel van het doorlopende initiatief CoVadem, en heeft ruim 50 deelnemende binnenvaartondernemers. CoVadem wordt ondersteund door Koninklijke BLN-Schuttevaer. De algemene coördinatie van CoVadem is in handen bij MARIN.

leaderboard