Overslaan en naar de inhoud gaan

Proef met onbemand varen op de IJzer

De Vlaamse projectgroep ‘Autonoom varen in de Westhoek’ heeft het riviertje de IJzer uitgekozen voor een eerste testfase. Het project wil de technologie voor onbemand varen in een real-life omgeving uitproberen, op het tracé tussen Heernisse bij Diksmuide en het Sint-Jorisspaarbekken bij het stadje Nieuwpoort.

Vlaanderen heeft met dit proefproject een voortrekkersrol binnen de EU en kan rekenen op Europese steun. De projectpartners zijn Waterwegen en Zeekanaal nv, POM West-Vlaanderen en de universiteit van Leuven.

“We slaan met dit project twee vliegen in één klap”, zegt de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We kunnen met autonoom varen nog meer uit onze waterwegen halen. Tegelijkertijd maken we de binnenvaart nog aantrekkelijker in de ogen van verladers, aangezien er nu nog te vaak en te makkelijk voor de vrachtwagen wordt gekozen”.

De afdeling werktuigkunde van de KU Leuven gaat onder leiding van prof. Slaets aan de slag voor de ontwikkeling van het vaartuig. Het is de bedoeling de test over een langere periode te laten verlopen, zodat de eindresultaten voldoende robuust zijn. De testvaarten zullen in het najaar van 2018 van start gaan in een afgebakend test- en demonstratiegebied. De totale projectkosten zijn becijferd op 622.994 euro.

Ideale proeftuin

De IJzer zou de ideale proeftuin zijn voor de uitvoering van het project. Er is nauwelijks ander scheepvaartverkeer en het testgebied heeft de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Verwacht wordt dat het autonoom varen op termijn ook kan overgedragen worden naar andere types en drukkere waterwegen. Het project zet daarenboven extra de mogelijkheden van de kleine vaarwegen in de kijker wat voor de industrie in de Westhoek niet onbelangrijk is, aangezien er voornamelijk ontsluiting is via de weg.

“Alleen al door onbemand varen mogelijk maken te maken, kunnen kleine vaarwegen zoals in de Westhoek, competitief worden ontsloten via de binnenvaart”, aldus de voorzitter van POM West-Vlaanderen, Jean de Bethune. "Wij stellen concrete interesse vast bij de bedrijven in de Westhoek, die op die manier ook toegang krijgen tot een duurzame ontsluiting. Met dit project willen hier maximaal op inspelen”.

FOTO: De projectgroep autonoom varen: (vlnr) Ellen Cardoen (West-Vlaanderen), Jeroen Daese (POM West-Vlaanderen), Michael Deca (Waterwegen en Zeekanaal nv) en Gerben Peeters (KU Leuven).

leaderboard