Overslaan en naar de inhoud gaan

Politieboten liggen weer aan de kant

De boten van de Waterpolitie (Landelijke Eenheid) liggen sinds vandaag weer aan de kant. Daarmee is de eerder opgeschorte actie hervat. Er is een groot gebrek aan informatie van en gebrek aan vertrouwen in de korpsleiding. Daarom willen veel varende agenten weer actievoeren door niet meer uit te varen.

Vlak voor de aangekondigde acties werd vanuit de Landelijke Eenheidsleiding nog verbetering beloofd, maar dat mocht niet baten. 60 procent van de agenten gaf aan de acties te willen hervatten. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Mooie woorden zijn niet genoeg. De facto zien collega’s dat er niets gebeurt”.

Er worden geen controles uitgevoerd en alleen aan spoedmeldingen wordt gehoor gegeven. Met de actie ontspringen schippers die zich niet aan de regels houden de dans en krijgt criminaliteit op het water vrij spel. Van de Kamp: “De collega’s zijn het zat en het vertrouwen is tot het nulpunt gedaald. Zij worden niet op de hoogte gehouden van stappen die de korpsleiding wil zetten voor de nieuwe inrichting van deze dienst. Afspraken worden niet nagekomen en het is nog steeds onduidelijk waar men aan toe is. Ondertussen lijkt het erop dat er alleen gekeken wordt naar cijfers. Dat is onverteerbaar”.

Eisen

Al langere tijd is onduidelijk hoe de Waterpolitie, als onderdeel van de Dienst Infra, vorm en inhoud moet krijgen. Er wordt grote onzekerheid ervaren vanwege gebrek aan informatie en vertrouwen. Wat betreft de collega’s en de bonden maakt de korpsleiding zo spoedig mogelijk duidelijk hoe het vertrouwen herstelt wordt en hoe het nu precies zit met aantallen en boventalligheid. Daarnaast moet duidelijk zijn wanneer het traject afgerond zal zijn.

Bereikbaar

Met het hervatten van de actie “Boten aan de kant” zullen de collega’s van de Waterpolitie niet meer uitvaren maar wel bezig zijn met de uitvoering van politiewerk en bereikbaar zijn voor calamiteiten. Wat betreft de bonden wordt de actie dan ook niet gekenmerkt als werkonderbreking. De bonden hebben de werkgever in de aanzegging gemeld dat de collega’s hun werkzaamheden volgens de reguliere wijze in BVCM zullen verantwoorden. Mocht dit tot problemen leiden, dan worden vakbondsleden hierin juridisch bijgestaan.

leaderboard