Overslaan en naar de inhoud gaan
kop
Pannerdensche Kop met het Pannerdensch Kanaal. Links de Waal. Foto Rijkswaterstaat

Ploegam aan de slag met project krib- en oeververlaging van Pannerdensch Kanaal

Rijkswaterstaat gunt het project krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal aan het bedrijf Ploegam bv. Komende tijd wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een concreet plan. Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden in 2021 en zijn ze in 2023 gereed.

Ploegam kwam bij de aanbesteding als beste uit de bus; het bedrijf haalde de hoogste score op de aangeboden kwaliteit met de laagste inschrijvingsprijs. Het gaat om de aanpak van de kribben in het Pannerdensch Kanaal: stenen dwarsdammen die bij normale waterstanden de afvoer van water, ijs, grind en zand reguleren en ervoor zorgen dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft.

Waterstandsdaling

Bij hoge waterstanden kunnen deze kribben en oevers de doorstroming van water juist ook belemmeren. Dat is ongewenst. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief vastgesteld, dat ervoor moet zorgen dat het water bij hoge waterstanden beter doorstroomt.

Dit moet in hoogwatersituaties een waterstandsdaling van 5 centimeter opleveren. Het voorkeursalternatief bestaat uit de verlaging van 38 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal en wordt de komende tijd uitgewerkt tot een concreet plan. Naar verwachting doorloopt het plan medio 2020 de vergunningenprocedures.

 

 

leaderboard