Overslaan en naar de inhoud gaan

Pleitnota Varend Erfgoed naar Tweede Kamer

De Binnenvaartwet moet rekening houden met de aparte positie van historische schepen. VVD-Kamerlid Betty de Boer kreeg op 29 oktober, tijdens een zeiltocht op een historische klipper op het IJsselmeer, een pleitnota met die strekking aangeboden door vertegenwoordigers van de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN).


De pleitnota vraagt om in de Binnenvaartwet rekening te houden met varend erfgoed. Dat kan door voor historische schepen aparte eisen te stellen, die enerzijds de veiligheid waarborgen, maar anderzijds ook rekening houden met de cultuurhistorische waarde. Nu gebeurt dat niet en moeten historische schepen groter dan 20 meter aan dezelfde regels voldoen als moderne binnenvaartschepen. Dit jaagt eigenaren op hoge kosten, tast de historische waarde aan en is in een aantal gevallen technisch niet mogelijk. Hierdoor verdwijnen historische schepen naar het buitenland of naar de sloop.

Aparte status

De FVEN pleit ervoor om in de komende herziening van de Europese Richtlijn EU 2006/87 een hoofdstuk op te nemen over historische schepen. Ook de Europese koepelorganisatie European Maritime Heritage (EMH) ijvert hiervoor. Kamerlid Betty de Boer begrijpt de zorgen van de Federatie Varend Erfgoed Nederland en de European Maritime Heritage. Zij neemt de pleitnota mee naar het parlementair rondetafelgesprek over de binnenvaart op 30 november.

leaderboard