Overslaan en naar de inhoud gaan

Pleidooi voor onderzoek economisch effect de HEF zonder beweegbaar deel

Bert Luijendijk, gemeenteraadslid voor de lokale partij Stem van Krimpen in Krimpen aan den IJssel en tevens lid van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) pleit ervoor om snel een onderzoek te doen naar het economisch effect voor de maritieme industriële sector als het beweegbare deel (het val) van de HEF over de Koningshaven in Rotterdam niet wordt teruggeplaatst.

Volgens Luijendijk is er al een duidelijk waarneembaar voordeel voor de maritieme industriële sector te merken nu er bewust voor is gekozen om het in onderhoud zijnde val van de HEF een aantal maanden later in te hijsen en wel niet eerder dan nadat een bij Oceanco gebouwd 106 meter lang zeiljacht met staande masten van 60 meter hoog de voormalige spoorbrug heeft kunnen passeren. Luijendijk: “Met de aanwezigheid van het beweegbare deel van de oude spoorbrug zou de doorvaart van deze ‘tall lady’ onmogelijk zijn daar de doorvaart zich dan beperkt tot een hoogte van 45,80 meter. Nu kan het schip in zijn geheel worden afgebouwd bij Oceanco. Het beweegbare deel over de vaarweg beperkt in feite de ontwikkelings- en bouwmogelijkheden van de maritieme industriële sector ten oosten van de HEF”, aldus Luijendijk.
Hij haalt hierbij tevens de passage van het kraanschip Oleg Strashnov van destijds aan. Het kraanschip dat in opdracht van Seaway Heavy Lifting door IHC Merwede is gebouwd, kon pas ná passage van de HEF in de hoogte verder worden afgebouwd. Hiervoor werd in Rotterdam een werf ingericht. “Dat is niet efficiënt en kosteneffectief en benadeelt de concurrentiepositie van de werven aan de oostkant van Rotterdam”, aldus het Krimpense raadslid. “Weliswaar is de HEF een industrieel Rijksmonument, maar het weglaten van alleen het val zal daar nauwelijks afbreuk aan doen”, zegt hij. De twee markante torens geflankeerd door de boogbruggen, bepalen voor een belangrijk deel de herinnering aan het luchtspoor dat ooit door Rotterdam liep. Zou de HEF zijn gesloopt, wat aanvankelijk de bedoeling was, dan zou met dit markante bouwwerk de complete historie van het luchtspoor voorgoed uit het Rotterdamse stadsbeeld zijn verdwenen.

Toepasselijke bestemming

Luijendijk: “Als uit verricht onderzoek blijkt dat het weglaten van het val positieve effecten heeft voor de ‘maritieme maakindustrie’ zal uiteraard het nu verwijderde hefgedeelte als deel van het monument bewaard blijven. Je kunt dat een toepasselijke bestemming geven in de omgeving van de Heftorens nabij de kades van de Koningshaven. Nu hangt het er bovenin zonder enige functie te hebben en beperkt het de doorvaart”.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, tevens voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) bracht op 12 oktober jongstleden in zijn functie als voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een bezoek aan de Krimpense gemeenteraad. Krimpen aan den IJssel is één van de 23 aangesloten gemeenten. Luijendijk hield hierbij een presentatie over het in het Regionaal Investeringsprogramma van de MRDH opgenomen thema ‘Vernieuwen Economie’ en bracht in zijn Krimpense bijdrage tevens het verzoek tot het niet terugplaatsen van het beweegbare deel van de HEF onder de aandacht van Aboutaleb.

leaderboard