Overslaan en naar de inhoud gaan
Zeesluis
De bouwwerken voor de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Grote troef voor de toekomst. Foto Nieuwe Sluis Terneuzen
Crises laten zich voelen in Nederlands-Vlaamse havens

Overslag North Sea Port daalt 11,2 procent

In 2020 hebben de bedrijven in North Sea Port 63,5 miljoen ton aan goederenoverslag geboekt, een daling van 11,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De coronacrisis, brexit en de oliecrisis laten zich duidelijk voelen, zo stelt het grensoverschrijdende havenbedrijf. De overslag van containers blijft evenwel maar groeien, de uitgifte van grond is zelfs een record.

De Nederlands-Vlaamse havens (Vlissingen, Borssele, Terneuzen en Gent) noteren via de zeevaart 8 miljoen ton minder vracht dan in 2019. Van deze maritieme goederenoverslag is 70,5 procent import en 29,5 procent export.

Er is 54,8 miljoen ton overslag via de binnenvaart gerealiseerd, waarvan 44 procent import en 56 procent export. Dit is 6,3 procent minder dan in 2019. Met een overslag via zeevaart van 63,5 miljoen ton en door de binnenvaart van 54,8 miljoen, registreert North Sea Port in 2020 een totale overslag van 118,3 miljoen ton.

North Sea Port kent de laatste tien jaar als havengebied een gestage groei en sinds 2017 werden er drie recordjaren op rij geboekt. Met 63,5 miljoen ton overslag staat North Sea Port weer op het niveau van 2016/2017; dus de jaren van net voor de recordreeks. De terugval met 11,2 procent in 2020 staat echter ver weg van het jaar 2009, toen ten gevolge van de financiële crisis haast een vijfde van de goederenoverslag wegviel. In 2020 wordt immers nog 15 miljoen ton meer geboekt dan in het crisisjaar 2009.

Containers in de lift

Meer dan de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die neemt met 6procent af en komt op 32,5 miljoen ton uit. Droge bulk weet zich in 2020 nog redelijk staande te houden, daar er gedurende de twee jaren daarvoor nog een stijging van 10 procent was te noteren. De afname doet zich voornamelijk voor bij de vaste brandstoffen (petcokes, steenkool en antraciet) en ijzererts. Een lichtpunt is de bescheiden toename bij de overslag van hoogoven- en ijzerslakken, kalksteen, schroot en houtpellets en houtafval.

Goed nieuws is er bij de overslag van containers. Dit segment verdubbelde reeds in volume in de jaren 2018 en 2019. Ook in 2020 wordt er een groei genoteerd: de overslag neemt met 4,3 procent toe tot 2,7 miljoen ton. In 2020 zijn er meer containers richting Groot-Brittannië verscheept en er is bovendien een vijfde meer bananen in containers vervoerd.

Vloeibare bulkoverslag

Vloeibare bulk neemt met 16,2 miljoen ton een kwart van de goederenoverslag via zeevaart in. 2020 kent echter een daling van 19,3% die volledig bij de petroleumproducten is terug te vinden (naftamengelingen, gas-en dieselolie, nafta en biodiesel). Stukgoed komt uit op 9,3 miljoen ton. Dit klassiek sterke segment neemt in 2020 met 15 procent af. De helft daarvan is cellulose, maar er is ook een daling op te tekenen bij plaatstaal en enkele goederensoorten uit de bouwsector, zoals bakstenen.

Ro/ro-vervoer daalt met 16,8 procent tot 2,7 miljoen ton. Dat komt voornamelijk door een lagere productie en uitvoer van auto’s en een tijdelijke sluiting van een autofabriek tijdens de eerste lockdown, minder volumes door vakantieregelingen in de zomer en een invoerbeperking richting het Verenigd Koninkrijk. Eind 2020 zit het vervoer van auto’s naar het Verenigd Koninkrijk evenwel opnieuw op schema.

leaderboard