Overslaan en naar de inhoud gaan
containers
De containeroverslag blijft maar groeien, terwijl het gemiddelde gewicht per doos afneemt. Foto Havenbedrijf Rotterdam
'Niet eerder in halfjaar zo veel containers afgehandeld'

Overslag Rotterdam veert op na coronadip

In de eerste zes maanden van 2021 bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 231,6 miljoen ton, een groei van 5,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks deze toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar.

In het eerste halfjaar was er een forse toename in de overslag van ijzererts (+34,4 procent), kolen (+35,8), breakbulk (+10,1) en containers (+8,7 procent in teu); een daling in de overslag van agribulk (-8,9 procent) en LNG (-4,7 procent).

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Bemoedigend te zien dat het totale overslagvolume kwartaal op kwartaal toeneemt. Dat betekent evenwel niet dat de Rotterdamse haven de coronadip van vorig jaar al helemaal heeft goedgemaakt. De financiële resultaten van het Havenbedrijf waren naar tevredenheid. Die stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid, zodat we onze klanten helpen om meer lading naar Rotterdam te halen.”

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed bedroeg 37,7 miljoen ton, een groei van 22,5 procent  ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. Vooral de opleving van de Duitse staalproductie leidde tot een grotere vraag naar ijzererts en schroot (+34,4 procent). Bijgevolg steeg ook de vraag naar cokeskolen bestemd voor hoogovens. Ook was er in deze periode veel meer vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat had te maken met de opleving van de economie en met de tegenvallende stroomproductie uit wind. Hoge gasprijzen maakten dat energieopwekking met kolen concurrerend was, de gestegen prijzen voor CO₂-uitstootrechten ten spijt. De totale kolenoverslag steeg met +35,8 procent in het eerste halfjaar. Over meerdere jaren gezien neemt het volume kolen overigens af: in de periode 2015-2020 daalde het met 44 procent.

De overslag van agribulk daalde met 8,9 procent. Vorig jaar lag de overslag van granen, oliezaden en veevoeders op een hoog peil ondanks de coronacrisis. De onzekerheid over mogelijke verstoringen in de aanvoer van voedingsmiddelen leidde er destijds toe dat handelaren en importeurs aanvankelijk veel agribulk inkochten. Vanaf oktober vorig jaar is de overslag echter gedaald omdat er in de loop van het jaar grote voorraden waren opgebouwd, onder andere van soja en mais.

Nat massagoed

Binnen de grootste overslagcategorie, te weten nat massagoed, was de groei minder uitbundig dan bij droog massagoed. De totale overslag van nat massagoed groeide met 1,1 procent naar 100,9 miljoen ton. Er waren lichte toenames in de overslag van minerale olieproducten (+3,7 procent) en ruwe aardolie (+0,4). LNG toonde daarentegen een lichte daling (-4,7 procent). Ten aanzien van ruwe olie speelde mee dat de raffinageactiviteit in Nederland en Duitsland vanaf het begin van het tweede kwartaal weer boven die van 2020 lag. Vorig jaar was een dalende tendens te zien vanwege het begin van de Covid 19-crisis.

De overslag van olieproducten was in het eerste kwartaal hoger dan in 2020 en in het tweede kwartaal lager, per saldo in totaal leidend tot meer overslag. De hogere overslag is vooral veroorzaakt door meer aanvoer van stookolie en nafta. Er kwam meer stookolie uit Rusland naar Rotterdam, vooral door minder directe export vanuit Rusland naar de VS. Nafta is een typisch importproduct. Meer vraag vanuit de chemische industrie leidde in dit geval tot meer import.

Bij de overslag van gasolie/diesel was er sprake van minder import en meer export. Zo is er meer naar de Verenigde Staten getransporteerd, onder andere vanwege de extreme koude daar. De overslag van kerosine daalde flink door de beperkte vraag. Binnen de categorie ‘Overig nat’ viel er een stijging te noteren bij biobrandstoffen en een lichte daling van chemieoverslag.

Containers en breakbulk

In tonnenmaat groeide de containeroverslag met 4,4 procent en gemeten in de standaardmaat teu met maar liefst 8,7 procent. Niet eerder werden in een halfjaar zoveel containers overgeslagen in Rotterdam. Het verschil in groei tussen tonnen en teu kent twee oorzaken. Ten eerste werden vooral in het eerste kwartaal meer lege containers overgeslagen dan in dezelfde periode in 2020. De tweede oorzaak is dat het gemiddelde gewicht van volle containers al enige tijd een dalende tendens laat zien. De toegenomen vraag naar consumentengoederen in combinatie met verstoringen in de logistieke ketens (onder meer door stremming Suezkanaal, de corona-uitbraak en de lockdown in havens Shenzhen) zorgde mondiaal voor vertragingen en hoge vrachttarieven. De afwikkeling van de containerstromen verliep in Rotterdam vrij goed.

De roll-on-roll-off overslag is goed hersteld in het tweede kwartaal na een sterke daling net na de brexit begin 2021. Het tweede kwartaal was zelfs iets beter dan 2019. De volumes liggen fors (+8,8 procent) boven die van 2020. Daarbij moet worden aangetekend dat de halfjaarvolumes vorig jaar hard werden geraakt door de eerste corona-lockdown in het tweede kwartaal. De overslag van het overig stukgoed nam toe met 14,7 procent, met name door toename van non-ferro metalen en staal.

Stilkstofruimte

De economie trekt aan, evenals de wereldhandel. Dat zijn positieve drijvende krachten achter verder herstel van het overslagvolume in de haven van Rotterdam. Per saldo verwacht men dat de groei van het overslagvolume in de tweede helft van 2021 aanhoudt. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft die uit, dan kunnen de Rotterdamse ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie.

leaderboard