Overslaan en naar de inhoud gaan
haven
De Prinses Amaliahaven. Foto Havenbedrijf Rotterdam/ Paul Martens
Grote verschuivingen tussen verschillende goederensoorten

Overslag haven Rotterdam groeit amper nog

De haven van Rotterdam heeft vorig jaar 469,4 miljoen ton goederen overgeslagen, een fractie meer dan het niveau van ‘laagwaterjaar’ 2018 (469 miljoen ton). Onderliggend waren er grote verschuivingen te zien tussen verschillende goederenstromen. Toenames waren er in de overslag van ruwe olie, containers, LNG en biomassa. De overslag van kolen en minerale olieproducten gaf juist een daling te zien.

2019 kende voor het Havenbedrijf wederom een hoog investeringsniveau. De bruto investeringen inclusief deelnemingen bedroegen vorig jaar 338,3 miljoen euro (2018: 408,1 miljoen). Voorbeelden van grote investeringsprojecten zijn de aanleg van de Container Exchange Route (CER) op de Maasvlakte, het omleggen van een deel van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé en de aanleg van de Hartel Tank Terminal.

De opbrengsten uit havengelden stegen met 0,6 procent naar 304,3 miljoen euro door een positief prijseffect. Het netto resultaat van het Havenbedrijf - exclusief belastingen - bedroeg 241 miljoen euro (2018: 254,1 miljoen). In het voorbije jaar zijn er verder belangrijke stappen gezet op het gebied van digitalisering en energietransitie. Sprekende voorbeelden zijn de lancering van PortXchange, de beoogde uitbreiding van het warmtenet en de voorbereiding van collectieve afvang, transport en opslag van CO₂.

‘Slimmere haven’

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: “De haven evenaart het overslagvolume van het jaar 2018. Uiteraard zitten wij niet stil om onze leidende positie verder te versterken en daar wordt ook fors in geïnvesteerd. Het succes van een moderne haven wordt niet louter afgemeten aan de hoeveelheid tonnen overslag. De vraag naar enkel meer overslagcapaciteit is veranderd in de behoefte aan een betere, snellere en bovenal slimmere haven. Eveneens cruciaal voor de toekomst is dat de industrie de energietransitie weet te versnellen, zodat de haven van Rotterdam echt impact kan maken bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Daarvoor is een doortastende, ondernemende overheid nodig die samen optrekt met het bedrijfsleven”.

ALLARD
Allard Castelein.

 

leaderboard