Overslaan en naar de inhoud gaan
Opschaling voor West-Brabant Corridor
Weer meer samenwerkingspartners, met MCA Brabant, Logistics Community Brabant, GVT, MCT, OCT én de havens van Moerdijk en Rotterdam. Foto LCB

Opschaling succesvolle West-Brabant Corridor

 

De succesvolle samenwerking ‘West-Brabant Corridor’, een initiatief van GVT,MCT, OCT en de havenbedrijven van Rotterdam en Moerdijk, wordt opgeschaald zodat meer verladers en vervoerders van containers aan kunnen sluiten en mee kunnen delen in dit succes.

Om dit te realiseren, sloten MCA Brabant en Logistics Community Brabant (LCB) op 9 september een samenwerkingsovereenkomst met de West-Brabant Corridor en de havenbeheerders van Moerdijk en Rotterdam. Als ‘neutrale partijen’ gaan MCA Brabant en LCB de provincie in om mee te werken aan de opschaling van de West-Brabant Corridor. Dit gebeurt onder andere door voorlichting te geven aan verladers en vervoerders over gebruik van de binnenvaart als alternatief voor het wegvervoer.

LCB stimuleert multimodaal en synchro-modaal transport met haar programma NewWays Noord-Brabant en werkt hierin samen met het landelijke programma Lean & Green Off-Road van Connekt en de Topsector Logistiek. Samen hebben zij onlangs de e-JointCorridor geïntroduceerd waarbij vrachtdocumenten worden gedigitaliseerd en gekoppeld. De eerste toepassing hiervan was op de spoorverbinding tussen Tilburg en Rzepin in Polen.

Efficiencywinst

De e-JointCorridor verkort de doorlooptijd van de goederen op die corridor met 20 procent door efficiencywinst. De eerste gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen is om diezelfde e-Joint Corridor ook beschikbaar te maken voor intermodaal vervoer per binnenschip en aldus te integreren in de West-Brabant Corridor. Hierbij wordt tevens een koppeling gemaakt met Boxinsider, het track & trace-systeem van de Rotterdamse haven.

leaderboard