Overslaan en naar de inhoud gaan
zwaan
Met olie besmeurde zwanen. Foto Ries van Wendel de Joode

Opruimen olievervuiling kan weken gaan duren

Het opruimen van de ernstige olievervuiling in de Derde Petroleumhaven kan weken gaan duren, zo stellen het Havenbedrijf Rotterdam en de gezamenlijke hulpdiensten. De lekgevaren Noorse tanker Bow Jubail heeft daar zaterdag 23 juni circa 200 ton zware stookolie verloren, waardoor er honderden watervogels besmeurd raakten.

Er zijn zo snel mogelijk oliekerende schermen geplaatst rond het schip, om verdere verspreiding van de bunkerolie te voorkomen en er werden diverse kleinere havens afgesloten en sluizen (zelfs de Parksluizen) gestremd. Economische havens blijven zo veel mogelijk open. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken.

Prioriteiten

Tot nader order heeft de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond twee prioriteiten vastgesteld: het opruimen van de olie en aandacht voor verzorging van de besmeurde vogels. Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van opruimwerkzaamheden in de havens en de gevolgen voor de scheepvaart. RWS is primair verantwoordelijk voor de coördinatie van de opruimwerkzaamheden op de waterwegen. Daarnaast coördineert RWS in samenwerking met de Dierenambulance en Vogelbescherming de opvang en reiniging van besmeurde vogels, waarvoor een landelijke eenheid is ingezet.

vuil

 

 

 

leaderboard