Overslaan en naar de inhoud gaan
werf
Scheepswerf bij Millingen.

‘Opgeloste knelpunten verankerd’ in Europese binnenvaartstandaard

Het CESNI-comité heeft de nieuwe Europese standaard voor de technische voorschriften van binnenschepen ES-TRIN 2019 aangenomen, die ES-TRIN 2017 zal vervangen. Oplossingen voor knelpunten in de overgangsbepalingen zouden daarin zijn verankerd, zo melden de internationale brancheorganisaties EBU en ESO. Zij werken binnen CESNI samen onder de noemer van het European Inland Waterway Platform, kortweg IWT Platform. De gezamenlijke inspanningen werpen hun vruchten af, zo stellen beide organisaties.

Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te kunnen volgen, wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN regelmatig herzien. ES-TRIN zelf is als zodanig niet bindend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Unie zullen in hun wettelijke kaders evenwel naar deze standaard verwijzen, zoals dat nu ook gebeurt naar ES-TRIN 2017. Op 1 januari 2020 zal ES-TRIN 2019 van kracht worden.

Geluidseisen

Groot knelpunt in de overgangsbepalingen zijn de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn vóór 1976. Dit raakt 95 procent van de gehele Europese binnenvaartvloot. Wanneer geen oplossing zou zijn gevonden, dan hadden al deze schepen na 2020 onverkort moeten voldoen aan de bestaande geluidseisen. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet kunnen voldoen.

In ES-TRIN 2019 is een oplossing verankerd, melden ESO en EBU. Zo is onder bepaalde voorwaarden een beperkte overschrijding toegestaan. Daarnaast is de wijze van geluidsmetingen voor deze schepen aangepast. Onderzoeken hebben aangetoond dat meten van 95 procent op het motorvermogen geen recht doet aan de dagelijkse praktijk van het binnenvaartschip en daarmee evenmin aan de tijd dat personen aan boord daadwerkelijk worden blootgesteld aan onverantwoorde geluidsniveaus.

In het nieuwe meetprotocol wordt nu uitgegaan van een gewogen gemiddelde van het toerental van de scheepsmotor. EBU en ESO laten weten blij te zijn dat er internationaal een oplossing is gevonden, die de binnenvaartondernemers de mogelijkheid biedt om het geluidsniveau van schepen tegen aanvaardbare kosten te reduceren en daarmee het welzijn te verbeteren.

Passagiersvaart

In ES-TRIN 2019 zijn ook overgangsbepalingen voor de passagiersvaart opgenomen. Het gaat hierbij om de vluchtwegen die niet door keukens mogen leiden en betreft de tweede onafhankelijke voorstuwing. Over de vluchtwegen is afgesproken: als het realiseren van een vluchtroute anders dan door de keuken voor bestaande passagiersschepen technisch moeilijk uitvoerbaar is of tot onevenredig hoge kosten leidt, dan mag bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1-1-2020, het certificaat toch worden verlengd ‘als de risico’s die een vluchtweg door de keuken met zich meebrengt zijn geanalyseerd door een deskundig bedrijf’ en de aanbevelingen van het deskundige bedrijf zijn doorgevoerd.

Over de tweede onafhankelijke voortstuwing: bestaande passagiersschepen mogen afzien van een tweede, onafhankelijke voortstuwing in een gescheiden machinekamer als er voldaan wordt aan aanvullende eisen op het gebied van brandbestrijding aan boord en lenscapaciteit.

 

leaderboard