Overslaan en naar de inhoud gaan
Binnenvaartschip

Onderzoek naar ‘meten aan de pijp’

De Tweede Kamer laat onderzoek doen naar de haalbaarheid van ‘meten aan de pijp’. Daarnaast wordt er gekeken naar milieucertificering van schepen en een duurzaamheidsfonds om investeringen mogelijk te maken.

Beter inzicht
“Meten aan de pijp kan een beter inzicht geven in de daadwerkelijke duurzame prestaties van schepen en milieucertificering kan een handvat bieden aan verladers en investeerders om te investeren in de verduurzaming van schepen”, zeggen kamerleden Sienot (D66), Von Martels (CDA) en Dijkstra (VVD) in hun motie.

Sturen op output
BLN-Schuttevaer is blij met deze plannen: “Het is goed om te merken dat de Tweede Kamer het belang en de potentie van het verder verduurzamen van de binnenvaart inziet. Belangrijke middelen hiertoe zijn de erkenning van en financiële stimulans voor het meten aan de pijp. Meten is weten! Geen inputsturing, maar outputsturing”.

Betere marktwerking
Een duurzaamheidsfonds is daarnaast volgens de belangenvereniging nodig om de onrendabele top van investeringen in vergroening weg te nemen. De resultaten van milieucertificering naar aanleiding van meten aan de pijp kan zorgen voor een betere marktwerking, waarbij ook maatschappelijke kosten en baten worden meegenomen in de keuze voor een transportmiddel.

 

leaderboard