Overslaan en naar de inhoud gaan
NPRC

NPRC en Aqua Navis gaan samen om binnenvaart te versterken

Binnenvaartcoöperatie NPRC gaat vanaf augustus samen met bevrachtingskantoor Aqua Navis. Het bevrachtingskantoor zal in de coöperatie opgaan. De samenwerking levert volgens de twee partijen naast synergie en meer vervoerszekerheid ook een unieke positie op in het vervoer per binnenvaart op de Rijn Schelde-corridor, tussen Rotterdam, Gent en Parijs.

Een extra element aan het samengaan zit in de rol van de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV). Dit ongeveer tachtig leden tellende samenwerkingsverband is ook wel bekend als ‘de spitsencoöperatie’, naar hun specialisme in vervoer met kleine schepen (spitsen en Canal du Nordschepen) in Frankrijk. ELV is niet direct bij de deal betrokken, maar bevrachter Aqua Navis is wel verantwoordelijk voor de bevrachting, planning, de commerciële contacten en administratie van de transporten van de ELV.

Vast staat dat ieder zijn eigen coöperatie blijft, de kracht zit hem vooral in de samenwerking, slimmer inzetten van schaarser wordende spitsen, minder leegvaart en hogere zekerheid voor de klant bij het vervoer per spits.

leaderboard