Overslaan en naar de inhoud gaan
westpoort
De havens van Westpoort-Zuid. Foto NZKG

Noordzeekanaal blijft bijdragen aan economische groei

Uit de Monitor Ruimte-Intensivering Noordzeekanaalgebied (NZKG) 2021 blijkt dat de werkgelegenheid in het gebied dit coronajaar gewoon doorgroeit. Ook is te zien dat de economische waarde van de bedrijventerreinen toeneemt. Als gevolg van de pandemie nam de kolenoverslag en de vraag andere fossiele brandstoffen in 2020 af.

Jaarlijks brengen de samenwerkende partners in het NZKG (de gemeenten langs het kanaal, provincie Noord-Holland, rijksoverheid, havenbeheerders en beheerder van de infrastructuur) de feiten over de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen langs het kanaal in beeld met de Monitor Ruimte-Intensivering NZKG. Intensivering staat voor het optimaal benutten van de beschikbare, schaarse ruimte. Deze meting gaat over de ontwikkelingen in 2020.

Zita Pels, voorzitter van het bestuursplatform NZKG, reageert: “Het is goed om te lezen dat het NZKG economisch gegroeid is. Dat ondanks de coronacrisis die ook de ondernemers in ons gebied heeft geraakt. Dit betekent niet dat we er al zijn in het NZKG. We willen een regio zijn die voorbereid is op de toekomst en daarom moeten we goed kijken naar wat we doen met de beschikbare ruimte. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de ruimte die de energietransitie nodig heeft of circulaire bedrijven die zich willen vestigen. Dat is de uitdaging de komende jaren. Dankzij de NOVI-status in het kader van de Nationale Omgevingsvisie, trekken we komende jaren samen met het Rijk en alle partners in het NZKG op om dit op een grondige manier aan te pakken”.

Werkgelegenheid

In 2020 waren er in de NZKG-gemeenten langs het kanaal meer dan 830 duizend banen, een stijging van ruim 17 duizend arbeidsplaatsen ten opzichte van de meting in 2019. Ruim 86 duizend van deze banen zijn op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal te vinden, een stijging van bijna 1.700 banen ten opzichte van 2019. Sinds de eerste RI-meting in 2014 groeide de werkgelegenheid het meest in het Amsterdamse havengebied. In het gebied nam vooral de zakelijke dienstverlening toe en kwamen er meer stadsverzorgende bedrijven bij.

De coronacrisis had in 2020 een grote impact op havens in het NZKG. Dit zorgde er enerzijds voor dat de energietransitie in een stroomversnelling is gekomen, maar anderzijds ook voor een afname van de (kolen)overslag. De overslag daalde in 2020 met ruim 13 ton ten opzichte van 2019 naar ruim 90 miljoen ton overslag. Ook het aantal bezoeken van zeeschepen is in 2020 gedaald van 7.528 in 2019 naar 6.600.

leaderboard