Overslaan en naar de inhoud gaan
schippers
De al een maand wachtende schippers bijeen. Foto Lazlo Olislagers, ms Infinitum

Vastzittende schippers uit Deventer bevrijd

Op dit moment is er een noodschutting aan de gang in de Prins Bernhardsluis van Deventer, om de vijf al een maand vastzittende schippers te bevrijden. Ze kwamen daar 6 augustus vast te zitten door het toch wel plotseling extreme laagwater op de IJssel.

Sinds 8.00 uur vanmorgen is er een sluiswachter bij aanwezig, om met een collega instructies te geven. Een scheepvaartbegeleidingsschip is present om het verkeer op de IJssel tijdens het schutten stil te leggen. De eerste schutting is om 9.00 uur begonnen.

De schippers wordt gevraagd op minimale snelheid te varen,zowel in de haven als in de voorhaven en de IJssel, geen overbodige schroefbewegingen te maken en alle instructies van de sluismeester op te volgen. Het schutten duurt per schip ongeveer één uur (voorzichtig aan).
De volgorde van schutting zal de sluismeester bepalen. Voor de hand ligt dat de schepen in volgorde van de huidige ligplaats vertrekken.

Sluisdeuren

Dat de schippers nu bevrijd kunnen worden ondanks de lage waterstand, heeft te maken met de nu aangetoonde werkelijke sterkte van de sluisdeuren waarover vorige week al werd bericht. Daardoor kan al met een waterstand die 41 centimeter lager ligt worden geschut.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een noodschutregime. Daarbij wordt het overige scheepvaartverkeer op de IJssel tegengehouden. Scheepvaart op de IJssel zorgt namelijk voor een zuigende werking waardoor het waterpeil bij de sluisdeuren met zo’n 25 centimeter naar beneden wordt getrokken. Door de schepen tegen te houden, wordt uitgesloten dat dit gebeurt. Daardoor kan er dus nog eens 25 centimeter onder de vastgestelde ondergrens geschut worden. 

Om het overige scheepvaarverkeer op de IJssel tegen te houden, is een speciaal door Rijkswaterstaat bevoegd bedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf ligt nabij de Deventer sluis met een schip op de IJssel, om het overige scheepvaarverkeer tegen te houden. Dit schip is afgelopen nacht vanuit Elburg naar Deventer gevaren.

leaderboard