Overslaan en naar de inhoud gaan
Binnenvaartschip

Nog geen consequenties voor binnenvaart met nieuwe regels Duitsland

Het grensoverschrijdend verkeer met Duitsland is sinds 14 januari aan strengere eisen onderworpen. De wetstekst laat het goederenvervoer over de weg, over het spoor, per vliegtuig of per binnenschip buiten de nieuwe regelingen, hetzij men in de voorafgaande tien dagen een gebied met 'hoge incidentie' of met bedreigender Covid-19 'virusvarianten' bezocht.

JUDITH STALPERS

Op dit moment (18 januari) zijn in Europa alleen Groot-Brittanië en Ierland als gebieden met bedreigende virusvarianten bestempeld. Er zijn nog geen landen met hoge incidentie vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat de binnenvaart nog aan dezelfde regels moet voldoen als tot nu toe het geval was: personeel gaat zo min mogelijk van boord, en alle personeelsleden houden zich aan de gangbare hygiënemaatregelen.

Hoog-risico gebieden

De Duitse regering heeft twee nieuwe typen hoge risicogebieden in zijn jongste inreisverordening opgenomen. De regering spreekt van gebieden met een 'hoge incidentie' en/of een bedreigende Covid-19 'virusvariant'. Welke gebieden tot die twee hoge risicogebieden horen staat op lijsten bij verschillende ministeries als ook op de website van het Robert-Koch-Institut (RKI). De lijsten, die regelmatig aan omstandigheden worden aangepast, zijn onderaan het artikel op de RKI-link te vinden. Mocht de status van één van Duitslands buurlanden wel veranderen in een hoog risicogebied, dan moet ook het personeel in het grensoverschrijdend goederenverkeer vanuit dat land zich aan de strengere eisen houden. Welke eisen dat concreet worden, is nog niet bekend. Maar in de inreisverordening staat dat het goederenvervoer dan zijn uitzonderingsstatus verliest. De bondsregering stelt momenteel een nieuw model-quarantaine-regelwerk op. De verwachting is dat de deelstaten die quarantaine-regels zo zullen overnemen. In Duitsland kan echter niet de bondsregering beslissen over quarantaine-maatregelen, maar alleen de regeringen van de zestien deelstaten.

 

Essentieel

Secretaris-generaal Jens Schwanen van het bondsverband Duitse binnenvaart (BDB) heeft gehoord dat de 72-uurs regeling wordt voorgesteld. D.w.z. dat geen quarantaine of negatieve testcertificaten nodig zijn wanneer personeel niet langer dan 72 uur in een hoog risicogebied heeft vertoefd. De BDB en bevriende Duitse en Europese maritieme verbanden zijn – zacht uitgedrukt – geïrriteerd. “We zijn dan weer terug waar we vijf maanden geleden waren, toen het eerste model-quarantaine-regelwerk door de bondsregering werd voorgesteld”, zo Schwanen. Toen moesten hij en zijn collega's bij iedere deelstaat afzonderlijk pleiten voor een soepele regeling voor de binnenvaart. Het gevolg was een lappendeken van regelingen. “Heen en weer varen tussen Emmerich en Rotterdam of Antwerpen, wachttijden in de havens, en laden en lossen, dat valt niet binnen 72 uur te doen”, legt Schwanen uit. De drie grote maritieme verbanden herinneren in een gezamenlijk schrijven aan het kabinet van bondskanselier Merkel, de betroffen bondsministers als ook aan de regeringsleiders en verkeersministers van de zestien deelstaten eraan dat de binnenvaart essentieel is voor de Duitse economie. Strenge maatregelen rond quarantaine-eisen en negatieve testdata (niet ouder dan 12 tot 48 uur vóór grensoverschrijding naar Duitsland) die er dreigen aan te komen, leggen de binnenvaart lam. We weten wat dat betekent voor de industriestandplaatsen langs de Duitse binnenwateren: stillegging van fabrieken, krappe voorraden benzine en diesel, en noem maar op. In 2018 toen vanwege droogte de Rijn beperkt en deels niet bevaarbaar was, hebben we dat al kunnen meemaken.”

 

Haven Rotterdam

Schwanen wijst er verder op dat de Duitse regering de verantwoordelijkheid voor het eventuele testen van scheepspersoneel naar de buurlanden verschuift. “Dat vind ik gewoon niet fair. Niet alleen in Duitsland worden de laboratoria met tests overspoeld, waardoor ook daar vertragingen ontstaan.” De scherpe oproep van de drie verbanden BDB, BÖB en BDS krijgt steun van de Rotterdamse haven, die eveneens een noodoproep aan het Duitse kabinet zal richten. Ook de Europese maritieme verbanden EBU, ESO en EFIP zullen schriftelijk de Duitse overheden herinneren aan de Europese overeenkomst van vrije beweging van goederen over landsgrenzen, zoals in de Green-Lane-overeenkomst is vastgelegd. Schwanen hoopt dat het effect van deze nationale en internationale druk leidt tot een model-quarantaine-regelwerk dat voor de binnenvaart praktisch uitvoerbaar is, en eigenlijk de maritieme sector verder buiten het regelwerk houdt. Zo doet het Verenigd Koninkrijk dat ook in zijn jongste inreisregelingen (van 18 januari). “Waarschijnlijk weten we dat morgen (19 januari, red.).” Maar dan moeten eerst nog de deelstaten juridisch bindende quarantaine-regels formuleren.

leaderboard