Overslaan en naar de inhoud gaan
Wachtplaatsen monding Afrikahaven.

Nieuwe wachtplaatsen voor tankers in monding Afrikahaven

Sinds vorige week zijn er nieuwe wachtplaatsen voor de binnenvaart in de monding van de Afrikahaven in het Amsterdamse havengebied. Deze wachtplaatsen zijn speciaal bedoeld voor tankers die een blauwe kegel voeren.

Door het verdwijnen van bestaande kegelwachtplaatsen, door het vestigingen van nieuwe- of het uitbreidingen van bestaande terminals, was deze aanleg noodzakelijk. Daarnaast was er al langere tijd behoefte aan een tweede coastwachterplaats in de omgeving van de Amerikahaven, naast de al bestaande in de Minervahaven.

Het werk dat van november 2017 tot februari van dit jaar duurde, omvatte het ontgraven van vijf hectare grond en de verlegging van een waterkering over een lengte van 200 meter. Hierdoor konden er 18 ligplaatsen worden gemaakt voor binnenvaartschepen tot 135 meter lengte. Met drie afmeersteigers en bijbehorende afmeerpalen, en de aanleg van een betonnen steiger die gaat fungeren als autoafzetplaats en coasterwachtplaats. Ook komt er op de steiger een watertappunt zodat schepen drinkwater kunnen tanken en een afvalstraat zodat huisvuil voor verwerking kan worden aangeboden.

leaderboard