Overslaan en naar de inhoud gaan
bootjess
De eerste bootjes gaan door de Scheeresluis. Foto twitter Reevediep Festival

Nieuwe Reevediep voor recreatievaart opengesteld

Het Reevediep, een gloednieuwe vaarweg voor de recreatievaart tussen de IJssel en het Drontermeer, is op donderdag 18 april officieel opengesteld. Ter gelegenheid daarvan werd op de zonnige Tweede Paasdag het Reevediep Festival gehouden.

Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel te kunnen afvoeren via het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Deze nieuwe waterverbinding kan ook gebruikt worden door de recreatievaart. De eindbeheerders zijn Rijkswaterstaat en provincie Overijssel.

Sinds 1 april was het Reevediep al toegankelijk voor publiek. Vanaf donderdagochtend 18 april 8.00 uur wordt tevens de recreatieschutsluis (Scheeresluis) aan de kant van de IJssel bediend en kon de ballenlijn aan de kant van het Drontermeer worden weggehaald. De bedieningstijden voor de sluis zijn: maandag tot en met zaterdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur. Op zon- en feestdagen: van 9.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 19.00 uur.

Inlaat

Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. De nieuw aangelegde Kamperstraatweg loopt intussen over dit inlaatwerk. Ten zuiden en noorden van de geul zijn dijken aangelegd.

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijken van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de nieuwe Reevedam. De Reevesluis keert in de toekomst het water vanuit het noorden. Hij gaat onder meer dicht op het moment dat er hoogwater vanaf de IJssel via de nieuwe hoogwatergeul Reevediep, wordt afgevoerd.

leaderboard