Overslaan en naar de inhoud gaan
zeesluis
De lang geplande tweede zeesluis van Zeebrugge wordt eindelijk gebouwd.

Nieuwe stap uitbreiding containercapaciteit in Antwerpen en tweede zeesluis Zeebrugge

De Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts heeft de bouw aangekondigd van een tweede zeesluis in de achterhaven van Zeebrugge, waarvan al meer dan tien jaar sprake is. Hij bevestigde tevens de eerder bekendgemaakte uitbreiding van de containercapaciteit in de haven van Antwerpen - naar zijn eigen Plan-Weyts.

JAN SCHILS

Voor beide investeringen (elk goed voor een miljard euro)  heeft de minister een zogeheten ‘voorontwerpen van voorkeursbesluit’ opgesteld. De verbetering van de nautische toegankelijkheid van Zeebrugge was lange tijd een onderwerp van heftige discussie.

In feite zagen de havens van Gent en Antwerpen de havenuitbreiding in Zeebrugge uit concurrentie-overwegingen niet zitten.  Daar geeft nu alleen de Vandammesluis toegang tot de achterhaven. De antieke Visartsluis uit 1907 voldoet al lang niet meer aan de vereisten van de moderne scheepvaart. Ook de Vandammesluis  uit 1984 laat het gerefeld afweten en moet steeds vaker stilgelegd worden voor onderhoudswerken. Voor Zeebrugge als zeehaven is dat een ernstige handicap.

De nieuwe sluis is gepland op de plaats van de verouderde Visartsluis, krijgt een lengte van 427 meter, een breedte van 55 meter en een diepte van 18,5 meter. Dat is voldoende om de volgende generatie ‘Car Carriers’ (265 meter lang en 40 meter breed) toegang te geven tot de grootste autohaven ter wereld.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de bewoners en bedrijven die voor de bouw van de nieuwe sluis onteigend worden. Voor de onteigenden komt er een begeleidingsplan met ondersteunende maatregelen en alternatieven. De betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd.

Saeftinghedok

Ook het voorontwerp van voorkeursbesluit voor extra containercapaciteit voor de haven van Antwerpen ligt nu ter tafel. In verband daarmee is al twintig jaar sprake van een nieuw Saeftinghedok om de groei van de containeroverslag op te vangen, maar die plannen hebben veel verzet uitgelokt.

Weyts besloot zijn eigen alternatief voor de acht bestaande plannen voor dat de aanleg van dat dok naar voren te schuiven als de beste manier is om met een minimale impact op de omgeving extra containercapaciteit te creëren. De extra capaciteit wordt in het plan van de minister grotendeels gerealiseerd door uitbreiding binnen de bestaande dokken.

Insteekdok

Zo komt er binnen de haven plaats voor 4 miljoen extra containers dankzij de bouw van extra kades langs het Waaslandkanaal, in het Doeldok en in een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis. Aanvullend wordt er dan nog voor capaciteit gezorgd voor 3,2 miljoen containers door een beperkt nieuw dok, dat enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt waardoor het dorp Doel kan blijven bestaan.

Flankerende maatregelen moeten de overlast voor de omgeving maximaal beperken. De hinterlandontsluiting voor de extra containers moet voornamelijk verlopen via het spoor en de binnenvaart en dus niet met vrachtwagens. Dat is mogelijk omdat het scenario van Weyts een concentratie van goederenstromen creëert op één locatie. Ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van het nieuwe dok kunnen grote volumes goederen verzameld worden. Dankzij die concentratie kan de afvoer van containers voornamelijk georganiseerd worden via de binnenvaart en het spoor.

Het voorontwerp van voorkeurbesluit voorziet speciale binnenvaartkaders en de nodige spoorinfrastructuur. Zo kan in de toekomst de meerderheid van alle zeecontainers (57 procent) vervoerd worden naar het hinterland via binnenschip (42 procent) of de trein (15 procent). Er komt ook walstroom als alternatieve energiebron voor afgemeerde schepen en er wordt maximaal ingezet op elektrificatie van de terminals, om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO₂ te verminderen.

Draagvlak


Volgens Weyts wijzen de vele overleg- en consultatierondes uit dat zijn scenario op het grootste draagvlak kan rekenen. Het overleg gaat nu verder. Het voorontwerp van voorkeursbesluit wordt voorgelegd aan de officiële adviesinstanties. Na de verwerking van de opmerkingen zal de Vlaamse Regering in april 2019 een ontwerp voorkeursbesluit vaststellen. Daarna start het openbaar onderzoek. De plannen zullen nog verder verfijnd worden in samenspraak met de havengemeenschap, de lokale overheden, de sectororganisaties en andere stakeholders.

haven ant
Plan-Weyts voor uitbreiding van de containercapaciteit bij Antwerpen is in procedure.

 

 

leaderboard