Overslaan en naar de inhoud gaan
sluis
Stagiar onder winterse omstandigheden aan boord van een spits, bij het binnenlopen van een sluis. Foto ELV

Nieuwe manager personeelsproject voor binnenvaart ‘Alle hens aan dek’

Frans van Weert is de nieuwe programmamanager van de strategische arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart ‘Alle hens aan dek’. Hij volgt hiermee Mariska van der Starre op, van het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Met de aanstelling van Van Weert kan het ambitieuze programma voortgezet worden om de binnenvaart met een gezond personeelsbestand op de toekomst voor te bereiden.

De arbeidsmarktagenda met aandachtsgebieden ligt er al. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met en na inbreng van partijen uit de sector en ondertekend door zo’n 40 convenantpartners die hun steun hiervoor hebben uitgesproken. De agenda is echter slechts een kapstok waar nu concrete acties onder gehangen moeten worden. Tevens zal gekeken worden naar financiering om een dergelijk programma voor de langere termijn tot uitvoer te brengen.

Frans van Weert
Frans van Weert. 

 

Sector zit niet stil

Gezien de noodzaak hebben diverse partijen zich in de tussentijd actief ingezet om activiteiten uit te voeren om de arbeidsmarkt voor de sector verder te versterken. Denk aan acties, zoals het bijwonen van open dagen en beroepenmarkten, organisatie van de Dag van de Binnenvaart en deelname aan het Navingo Career Event met een gezamenlijk Binnenvaart Paviljoen. Met de komst van de programmamanager kan dit verder in het vat worden gegoten en ondergebracht worden in een gedegen en gestructureerd plan van aanpak waar alle acties onder gehangen kunnen worden.

Ruime ervaring

Van Weert heeft ruime ervaring op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo heeft hij jaren gewerkt bij Randstad, werkt als zelfstandige personeelsregisseur voor projecten bij zeer verschillende bedrijven door geheel Nederland en heeft in 2009 Konekto opgericht. Dit bedrijfje organiseert  maatschappelijke stages voor middelbare scholen.

leaderboard