Overslaan en naar de inhoud gaan
Het Twentekanaal bij Lochem. Foto Rijkswaterstaat
Het Twentekanaal bij Lochem. Foto Rijkswaterstaat

Nieuwe app voor efficiëntere benutting Twentekanaal

Binnenvaartschippers kunnen vanaf nu eenvoudig vracht zoeken of een ruim aanbieden op het Twentekanaal. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Havenbedrijf Twente en de provincie Overijssel hebben hiervoor de app 4Shipping laten ontwikkelen. Hiermee wordt het vervoer over het Twentekanaal gestimuleerd en leegvaart voorkomen. Dit zorgt voor een betere benutting van de verkeersader, zo zeggen de drie organisaties.

De app is vrijdag 4 oktober 2019 gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Binnen 4Shipping wordt de administratie van het transport digitaal afgehandeld. Met een track-en-trace-functie is voor verladers zichtbaar waar de vracht zich bevindt. De schipper krijgt informatie over de route, de verwachte aankomsttijd, wachttijden bij sluizen, ligplaatsen en relevante voorzieningen. De app biedt beleidsmakers informatie over ontwikkeling in goederenstromen, vaarbewegingen en bezetting van ligplaatsen. Deze informatie komt op de website van het Havenbedrijf Twente beschikbaar.

Digitale infrastructuur

Met de app hebben overheden een begin gemaakt met het aanleggen van een digitale infrastructuur voor de gebruikers van de Twentekanalen. De komende tijd komt wordt 4Shipping uitgebreid met meer informatie en andere vaargebieden in Nederland en daarbuiten. Het streefbeeld is een platform dat uitgebreid kan worden naar alle havengebieden in Nederland en daarbuiten. De app wordt dan ook in vier talen aangeboden, zodat Franse, Duitse, Engelse schippers efficiënter kunnen varen van en naar de Twentekanalen.

Blauwe Golf Twentekanalen

Het project 4Shipping stond voorheen bekend als de Blauwe Golf Twentekanalen. Nu de app is opgeleverd, is het ICT-project volgens planning en conform begroting opgeleverd door opdrachtnemer 4Shipping met Panteia. Het platform is ontwikkeld in samenspraak met Koninklijke BLN Schuttevaer en de Logistic Association Port of Twente.

leaderboard