Overslaan en naar de inhoud gaan
kaart
Kaartje van het gebied. De Grensleie loopt ten noorden van Lille.

Nieuw verdrag tilt Grensleie naar 4500 ton

Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen hebben het Grensleie-verdrag ondertekend, waardoor deze rivier voor grotere binnenschepen bevaarbaar zal worden gemaakt. De Grensleie vormt de bochtige staatsgrens tussen Frankrijk en België.

JAN SCHILS

Tussen Deûlémont in Frankrijk en het Vlaamse Menen is ze tevens een schakel in het traject van de toekomstige internationale binnenvaartverbinding Seine-Schelde. Het nieuwe verdrag heeft tot doel om een moderne waterwegverbinding op groot gabarit tot stand te brengen, tussen het Seine- en het Scheldebekken en de havens aan de Noordzee.

Volgens de Vlaamse premier Geert Bourgeois betekent dit dat deze verbinding geschikt wordt gemaakt voor het vervoer van scheepsladingen tot 4.500 ton, alsmede voor duwcombinaties of schepen waarin vrachtcontainers tot drie hoog opgestapeld kunnen worden.

“Op deze wijze zal een performante en multimodale transportverbinding ontstaan tussen twee van Europa’s belangrijkste industriële en demografische regio’s”, verklaarde Bourgeois bij de ondertekening van het verdrag.

Het gaat inderdaad om een belangrijk onderdeel van de binnenvaartprojecten op het kernnetwerk van de TEN-T-corridor Noordzee-Middellandse Zee. Het project kan via de CEF (Connecting Europe Facility) aanspraak maken op belangrijke EU-cofinanciering. Voor de uitbouw van de Seine-Scheldeverbinding reserveert Vlaanderen voor de periode 2014 - 2020 een bedrag van 341 miljoen euro aan uitvoering en studies, waarvoor het kan rekenen op 141 miljoen euro aan subsidies uit de Europese kas.

Vrij stil

Het belangrijkste gedeelte van het project betreft het in Frankrijk nieuw te graven kanaal Seine Nord Europe (CSNE), dat met een lengte van 106 kilometer de verbinding zal vormen tussen de Oise in Compiègne en het kanaal Duinkerke – Valenciennes nabij Cambrai. Over de aanleg van Seine Nord Europe is het de laatste maanden vrij stil in Frankrijk.

President Macron, die de plannen voor de aanleg van het kanaal in het begin van zijn ambtstermijn in de ijskast zette, maar na hevige protesten in heel Noord-Frankrijk gedwongen was om het weer te reanimeren, wil niet dat de betrokken Franse regio’s die aangeboden hebben het project met een kleine 700 miljoen euro te voorfinancieren, in ruil daarvoor zeggenschap krijgen over de exploitatie van het kanaal.

jachtjes

leaderboard