Overslaan en naar de inhoud gaan
klas
De kinderen krijgen nu binnenvaartkennis met de paplepel ingegoten. Foto's Routard

Lesprogramma over de binnenvaart dit leerjaar van start op de basisscholen

De opleidingsinstituten voor de binnenvaart gaan regelmatig op bezoek bij de basisscholen om te vertellen wat binnenvaart nu precies inhoudt. Meestal oud-schippers of docenten binnenvaart die vanuit de praktijk op het niveau van groep 7 en 8 de jongeren inspireren om te kiezen voor de maritieme techniek of de dynamiek van het varen op de binnenwateren. ‘Alle hens aan dek’ gaat nog een stukje verder. Zij ontwikkelen met hulp van de branche interactief lesmateriaal voor de basisscholen. Het wordt gratis aangeboden. De ontwikkeling en productie zijn gefinancierd vanuit de Strategische Arbeidsagenda ‘Alle hens aan dek’.

TRUUS DEN HARTOG

De gedachte is om op een speelse wijze het varen onder de aandacht te brengen van degenen die nog de keuze moeten maken voor een beroepsrichting. Binnenvaartschipper staat niet direct in het rijtje van brandweerman/vrouw, politieman/vrouw, piloot of stewardess. Als het aan ‘Alle hens aan dek’ ligt, gaat dat in de toekomst veranderen.


Lesmateriaal
In de maand juli en augustus zijn kriskras door heel Nederland opnames gemaakt met camera’s die gemonteerd zijn of handmatig worden bediend op binnenvaartschepen. Op het ogenblik is dat op de routes Delfzijl – Rotterdam, Delft – Hengelo, Sluiskil – Lobith en IJmuiden – Maastricht. De Stichting Methodelink in Rotterdam is de organisatie die de productie van de video’s en het lesmateriaal op zich neemt. Zij maken de opnames,  monteren het materiaal in de studio in Rotterdam en ontwikkelen het lesmateriaal met uitleg en meerkeuzevragen.
En zo leren de kinderen op school over rivieren, kanalen en meren en de aanliggende steden. Topografie op een speelse en beeldende wijze gebracht. Eind augustus dit jaar moet het klaar zijn om het in het komende schooljaar te gaan gebruiken in de klas waar de leerlingen interactief met de stof aan de gang gaan. Medio september begint de promotiecampagne met posters en flyers voor 4900 basisscholen in Nederland die op het platform Methodelink zijn aangesloten. Het eerste jaar is een pilot. Loopt het goed, dan gaan zij volgend jaar verder over de landsgrenzen heen en wordt lesmateriaal over Europa ontwikkeld, bijvoorbeeld om kinderen te leren hoe je via het water in de Zwarte Zee komt.


Binnenvaart promoten
Het idee om op deze manier topografie in combinatie met de binnenvaart in de lessen op te nemen komt van Bas Struijk (beleidsadviseur onderwijs Koninklijke BLN-Schuttevaer) die altijd in de weer is om opleidingen in de binnenvaart te promoten.
Bas Struijk is schipperskind en heeft zelf achttien jaar gevaren. Juist die ervaring met de praktijk en op het commerciële vlak neemt hij mee in de promotie van de binnenvaart en in de samenwerking met onder andere ‘Alle hens aan dek’ in de onderwijsontwikkeling. Zo is in 2018 en 2019 de maritieme leergang ontwikkeld voor het vmbo, in nauwe overleg met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer nadat Frans van Weert (Programmamanager voor ‘Alle hens aan dek’) hier het initiatief voor had genomen. Vorig jaar december is de maritieme leergang van start gegaan als pilot op het vmbo LOKET in Zwijndrecht met de vier keuzevakken Verbrandingsmotoren, Maritieme installaties, Werken en leren aan boord en Scheepskennis. In het derde jaar van het vmbo kunnen de leerlingen de keuze maken om goed voorbereid te zijn voor de overstap naar het mbo maritiem. En als het aan Bas Struijk ligt bij voorkeur voor de varende binnenvaart.

frans
Frans de Weert (links) en Bas Struijk.


Op het vmbo LOKET hebben acht leerlingen, waarvan vier met een binnenvaartachtergrond en vier zonder relatie met de beroepsvaart, in december 2019 die keuze gemaakt. In juni dit jaar hebben zij een week mee kunnen varen op een binnenvaartschip gesponsord door het bedrijfsleven. Voor de schipper heeft Koninklijke BLN-Schuttevaer garant gestaan. Nu gaat de maritieme leergang uitgerold worden bij alle vmboscholen in Nederland met de profielen Mobiliteit en Transport (M&T) en/of Produceren, installeren en energie (PIE) in het profielpakket. Struijk: “De ambitie is dat binnen vijf jaar op 25 vmbo-scholen de Maritieme Leergang wordt aangeboden. We hebben nu de kennis en het lesmateriaal. Er zijn al verschillende vmbo’s die op eigen initiatief gereageerd hebben en ervoor open staan. Wij richten ons vooral op de varende sector”.Toekomstgerichte arbeidsmarkt


In 2018 is de Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart 2018 – 2030 gepubliceerd, geschreven door Mariska van der Starre voor Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Een agenda die de naam ‘Alle hens aan dek’ mee kreeg met als ondertitel ‘Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt’. Frans de Weert komt uit de bouwwereld waar een andere cultuur heerst en meer eenheid is in het onderwijsaanbod. “Het doel is de binnenvaartwereld zo veel mogelijk en wijd verbreid bekend te maken. Een chauffeur op een grote vrachtwagen is zichtbaar, maar de schipper op een binnenvaartschip is niet zo in beeld. En dat willen wij veranderen. Met het aanbod van het interactief lesmateriaal aan de groepen 7 en 8 van de basisscholen wordt die wereld zichtbaar voor de jonge generatie. Sluizen, bruggen, aquaducten, rivieren, kanalen en steden spreken op deze manier aangeboden meer tot de verbeelding. En zo neem je de promotie van de binnenvaart mee. De basisscholen hebben al interesse getoond. Het wordt in september gepresenteerd en dan gaat het het eerste jaar proefdraaien. Is het een succes, en daar twijfelen we niet aan, dan rollen wij het verder uit over de landsgrenzen”.Reclamecampagne


‘Alle hens aan dek’ streeft naar eenheid in een opgaande lijn. Op vele onderwijsmarkten en maritieme evenementen is Koninklijke BLN-Schuttevaer, meestal samen met BVB, van de partij met het doel de binnenvaart te promoten. Samen met een reclamebureau, vertegenwoordigers van de opleiders, uit de branche en het bedrijfsleven is een brainstormsessie gehouden om de doelgroep vierdejaars vmbo te bereiken. Met als doel de keuze voor het nautisch varende beroep van de binnenvaart te stimuleren. De slogan die het meest naar voren kwam is het ‘gevoel van trots’ voor het beroep schipper/matroos. Social media zoals facebook, twitter en instagram gaat ingezet worden. Op beurzen kan met een virtual-reality-bril gevaren worden en de volgende stap is een portable binnenvaartsimulator. Een stevige campagne die volgens Bas Struijk en Frans de Weert succes gaat opleveren. De ambitie is om van de huidige jaarlijkse 200 leerlingen die voor met mbo binnenvaart kiezen naar 500 leerlingen in 2025 te gaan. De campagne loopt van oktober tot maart 2021. Zij zijn goed op weg naar een ‘toekomstbestendige arbeidsmarkt binnenvaart’.

toetsr

 

 

leaderboard