Overslaan en naar de inhoud gaan
betrapt
De actievoerende bewonersgroep Stop Ontgassen betrapt geregeld ontgassende tankers op de Waal, maar beweert het niet op de schippers te hebben gemunt. Foto facebook Stop Ontgassen

‘Niets te doen’ tegen varend ontgassen

Er bestaat nog geen enkele wettelijke grondslag om tegen varend ontgassen van de tankvaart op de Waal op te treden. VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur ene Waterstaat) antwoordt dit op vragen van het Tweede-Kamerlid Rutger Schonis (D66) over onder meer het varend ontgassen op de Waal bij Nijmegen.

“Voor een totaal en algemeen verbod op het varend ontgassen moet eerst een juridische basis bestaan op grond waarvan kan worden gehandhaafd’, schrijft de minister. “In dit geval is dat bij het in werking treden van het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit”. Er is evenmin voor de rijksoverheid een wettelijke basis om anticiperend tegen ontgassen op te treden na aanpassing van het ADN-verdrag.

Volgens Kamerlid Schonis verbiedt het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) per 1 januari van dit jaar binnenvaartschepen om te ontgassen rondom sluizen en dichtbevolkte gebieden. De minister is dat niet met hem eens: “Het ADN verbiedt namelijk het ontgassen niet in het algemeen, maar stelt voorwaarden waaraan tijdens het ontgassen moet worden voldaan”.

Dichtbevolkte gebieden

Wel zal op basis van het ADN de regelgeving in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangescherpt. Hierdoor kan met ingang van de tweede helft van dit jaar in dichtbevolkte gebieden en bij bruggen en sluizen, inclusief voorhavens niet meer worden ontgast. De minister: "In de taskforce ontgassen wordt op dit punt door Rijkswaterstaat, de IL&T en de provinciale handhavingsdiensten gezamenlijk een thema-actie voorbereid in de tweede helft van dit jaar”.

Het streven van de minister is om in 2020 de betreffende regelgeving voor een landelijk verbod in werking te kunnen laten treden, als er ook voldoende ontgassingsinstallaties operationeel zijn.

leaderboard