Overslaan en naar de inhoud gaan
bom
Foto Rijkswaterstaat

Negen niet-ontplofte explosieven ontdekt bij Pannerdensch Kanaal

In aanloop naar de krib- en oeververlaging langs het Pannerdensch Kanaal heeft Rijkswaterstaat negen niet-ontplofte oorlogsexplosieven veilig gesteld. De gevonden oorlogsrestanten zullen worden overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) en worden eerdaags onschadelijk gemaakt.

Rijkswaterstaat verwachtte al de nodige oorlogsresten aan te treffen in dit gebied. Met name in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog is er stevig gevochten tussen Duitse soldaten en de geallieerden. Is het risico op zulke ontplofbare oorlogsresten groot, dan vindt er grondonderzoek plaats door een gespecialiseerd opsporingsbedrijf, dat de oorlogsresten detecteert, benadert en ook meteen veiligstelt. De EOD zal de negen gevonden bommen en granaten op korte termijn tot ontploffing brengen.

leaderboard