Overslaan en naar de inhoud gaan
laden
Aanpassing van de doortvaarthoogten aan extra hoge containers zit er niet in. Archieffoto

Negatief advies verhoogde vierlaags-containervaart

De binnenvaart hoeft niet te rekenen op extra doorvaarthoogte voor de bruggen op de vier belangrijkste transportcorridors in ons land, om daar vierlaags-containervaart mogelijk te maken. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer na een uitgebreide maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba). 

De VVD-minister voor Infrastructuur en Waterstaat heeft het onderzoek laten uitvoeren op verzoek van branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer. De bestaande streefhoogten uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn namelijk niet meer actueel. Aanleiding voor nieuwe inzichten is de sterke opkomst van de 30 centimeter hogere high-cube container. Dat maakt de standaard koppeling met het aantal containerlagen (9,10 bij vier lagen en 7,00 m drielaags) ontoereikend is.  

Van Nieuwenhuizen schrijft evenwel: “De mkba-score voor verhoging van bruggen boven de huidige streefwaarden uit de structuurvisie is op alle corridors negatief. Ook de mkba-scores bij de onderzochte beweegbare bruggen zijn negatief. Daarnaast is de score voor de vier kansrijke vaarwegcorridors negatiever geworden in vergelijking met de eerdere mkba. Dat is het gevolg van nieuwe lagere gebruiksscenario’s en de aanzienlijk hogere investeringen bij het verhogen van spoorbruggen”.

Maasroute

Al in mei 2017 is er een eerste kosten-batenanalyse verschenen naar aanleiding van het toenemend aandeel high-cube containers voor de directe algemene verhoging van bruggen op 11 onderzochte vaarroutes. Dit keer is ook specifiek gekeken naar de vier vaarwegcorridors Westerschelde - Rijn/ Antwerpen - Rotterdam, Amsterdam - Rotterdam, Amsterdam - Noord-Nederland en de gekanaliseerde delen van de Maasroute (Weurt - Born), die mogelijk kansrijk waren om bruggen te verhogen boven de huidige streefhoogten.

Gezien de negatieve uitkomsten van het mkba-onderzoek is de minister tot de volgende slotsom gekomen: “Uitgangspunt voor brughoogten blijft vooralsnog de huidige internationaal vastgestelde streefwaarden en normen voor doorvaarthoogtesystematiek van alle elf onderzochte corridors. Het aan de doorvaarthoogten gekoppelde aantal lagen containers vervalt, aangezien dit in de praktijk niet meer klopt door de opkomst van de high-cube container”.

leaderboard