Overslaan en naar de inhoud gaan
andere mededingingsregels containerlijnvaart
Cosco-schepen - van een Chinees staatsbedrijf - aan een Europese kade in Rotterdam.

Nederlandse bedrijven vragen heldere mededingingsregels containerlijnvaart

Het Nederlands bedrijfsleven in de handel en logistiek wil andere mededingingsregels voor de grote containerlijnvaartrederijen.

De Europese Commissie wil de vrijstelling van de EU-mededingingsregels voor containerlijndiensten verlengen. Hierdoor kunnen de grote lijnvaart rederijen afspraken blijven maken over bijvoorbeeld de hoeveelheid schepen die zij samen in een bepaalde periode laten varen. Volgens evofenedex, belangenbehartiger van handelsbedrijven, schaadt de commissie met een verlenging de samenwerking tussen partijen in de markt.

Doel van deze vrijstelling, die de afgelopen vijf jaar ook heeft gegolden, zou volgens de commissie zijn dat de dienstverlening aan handels- en productiebedrijven verbetert, door een beter netwerk en vaarschema van de rederijen. Uit onderzoek van het International Transport Forum van de OECD (ITF) is echter gebleken dat dat niet het geval is.

Consortia

“De rederijen werken samen in wereldwijd opererende consortia. En de afspraken die de containerrederijen in die consortia maken, zijn geheim. Wij vinden het onwenselijk dat er een uitzondering kan zijn op Europese mededingingsregels, terwijl de onderliggende afspraken tussen containerrederijen niet openbaar zijn. Hierdoor beschikken de klanten van die rederijen, onze handels- en productiebedrijven, niet over volledige informatie om een goede afweging te kunnen maken met welke aanbieder in de containerlijnvaart het beste zaken te doen. Dit moet echt anders en dat zullen we in de consultatie ook weer duidelijk aan de Commissie meegeven”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Consultatie

De Europese Commissie zal in december en januari nog een marktconsultatie uitvoeren over het voorgenomen besluit. Evofenedex zal aangeven dat de Europese Commissie het recht heeft de zogeheten BER (Block Exemption Regulation) te verlengen. Echter - zo stelt evofenedex: zaken als meer transparantie voor de consortia, aanvullend onderzoek naar de machtspositie van containerrederijen door de Europese Commissie en een duidelijk handhavingsregime, zijn nodig om de negatieve effecten van dit besluit te beperken.

leaderboard