Overslaan en naar de inhoud gaan
Ontgassen
De huidige hoofdroutes voor varend ontgassen worden met de nieuwe normen op slag illegaal. Archieffoto

Nederlands kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen

Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt als het aan het kabinet ligt in heel Nederland verboden. Een voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat voor aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit is vrijdag goedgekeurd en naar zowel de Eerste als Tweede Kamer gestuurd.

De aanpassing van het scheepsafvalstoffenbesluit was nodig om het ontgassingsverbod uit het internationale scheepsafvalstoffenverdrag op te nemen in de Nederlandse regelgeving. De andere staten van het CDNI-verdrag (Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland) moeten het verbod ook nog opnemen in hun nationale wetgeving: tot nu toe is alleen Luxemburg al zover. De zes lidstaten van het CDNI hebben de nieuwe voorschriften aangenomen om de vereiste procedures en faciliteiten te kunnen opzetten voor de veilige inname en behandeling van deze gasvormige restladingen.

Als alle CDNI-landen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het verbod in werking, waarschijnlijk in ieder geval zes maanden nadat de laatste ondertekening is gezet. Een algemeen handhaafbaar verbod in alle zes lidstaten op het continent zou – althans naar de inschatting van de Nederlandse minister Van Nieuwenhuizen – pas in 2024 kunnen ingaan.

Als schepen straks willen ontgassen, zal dat moeten gebeuren bij ontgassingsinstallaties. Een andere oplossing is om te varen met steeds dezelfde lading, waardoor ontgassen niet nodig is.

leaderboard