Overslaan en naar de inhoud gaan
Moerdijkbrug

Moerdijk wil vaarverkeersbegeleiding Hollandsch Diep en Dordtsche Kil

Er is actieve verkeersbegeleiding nodig op het Hollandsch Diep, zodat de kans op een grootschalig incident kleiner wordt. Het liefst zo snel mogelijk, nog vóór 2022. De gemeente Moerdijk pleit onder meer voor een walradarsysteem. Dat blijkt uit een brief die namens de gemeente, de veiligheidsregio Midden-West-Brabant, Zuid-Holland Zuid en het havenschap naar minister Van Nieuwenhuizen zijn gestuurd. Ook het Shortsea cluster van Moerdijk heeft de minister aangeschreven.

De aanleiding voor de brief is dat de briefschrijvers zich onverminderd zorgen maken, omdat de risico’s zeker niet zijn afgenomen. Dat komt onder meer door toegenomen zeevaart op de vaarweg. Ook is het aantal geregistreerde incidenten toegenomen: in 2016 en 2019 is het aantal incidenten per jaar vergelijkbaar met het aantal incidenten in de periode 2004-2015. Bovendien is gebleken dat er bij sommige doelgroepen nog altijd onduidelijkheid bestaat over de vooorrangssituatie op dit specifieke knooppunt van de vaarwegen en dat gebrekkige communicatie bij nagenoeg alle incidenten een rol speelt. 

De gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen op het Hollandsch Diep – Dordtsche Kil zijn groot en lastig te bestrijden, zo staat in de brief. De omgeving van het splitsingspunt is een van de belangrijkste mobiliteits-knooppunten van Nederland, maar ook de concurrentiepositie van Moerdijk kan hiermee in de knel komen. 

In 2009 was er al een besluit genomen om de splitsing Hollandsch Diep – Dordtsche Kil onder verkeersbegeleiding te stellen, maar dat is meerdere malen uitgesteld.  Of minister Van Nieuwenhuizen nu ingaat op de suggesties van onder andere de haven van Moerdijk is nog maar de vraag. Bij een bestuurlijk overleg begin februari kwam ter sprake dat de minister geadviseerd is om niet over te gaan tot realisatie van verkeersbegeleiding.

leaderboard