Overslaan en naar de inhoud gaan
visser
Minister Barbara Visser (I&W). Foto Arenda Oomen

Minister Visser streeft naar vrijwillige beëindiging van varend ontgassen

Vooruitlopend op een internationaal verbod op varend ontgassen in 2024 wil minister Barbara Visser (VVD/ Infrastructuur en Waterstaat) komen tot een vrijwillige beëindiging van deze praktijk in overleg met de sector.

“Medio 2024 duurt te lang en daar balen we van. We willen gezamenlijk als overheden het gesprek aangaan met de verladers om te bezien wat we nu al kunnen doen”, vertelde Visser op 24 november in de Kamercommissie Maritiem. Alle vijf aanwezige fractievertegenwoordigers spoorden de minister aan een einde te maken aan de huidige ontgassingspraktijk. Daarbij werd vastgesteld dat heel Nederland als een ‘dichtbevolkt gebied’ moet worden beschouwd – een criterium waarbij het ontgassen nu al kan worden verboden. viss

De minister heeft recent overleg gehad met de gedeputeerden van Flevoland en Zeeland, provincies waar het varend ontgassen van tonnen met name benzeenachtige gassen aan de orde van de dag is. Ter voorbereiding op het verbod zijn met de ingestelde taskforce varend ontgassen, waarin provinciale en rijksoverheden en de sector gezamenlijk toewerken naar een soepele invoering van het verbod, proeven gedaan met mobiele ontgassingsinstallaties voor de benodigde vergunningen voor deze installaties.

EU-subsidie

Mogelijkheden hiertoe zijn bijvoorbeeld het gebruik maken van de al succesvol geteste installaties en het zodanig organiseren van de vervoersstromen, zodat ontgassen minder tot niet nodig is. Ook verkennen de deelnemers van de taskforce Varend Ontgassen of voor de financiering gebruik gemaakt kan worden van een EU-subsidie. Visser wil dat de grote olieconcerns - en niet de schippers of verladers - gaan meebetalen aan de mobiele ontgassingsinstallaties, waarvan er zeker vijf moeten bijkomen. Haar ministerie van zal de rol van voorzitter van de taskforce op zich nemen.

leaderboard